Skip to content

HartvoorWassenaar: Onze financiën

20 juni 20243 minute read

Goed bestuur vinden we heel belangrijk. Net als behoud van ons dorp als groene gemeente. Onze zelfstandigheid is belangrijk. En tenslotte vinden we respect voor de Wassenaarder van groot belang.

Waar we volledig voor staan is een zo goed en fijn mogelijk leefklimaat voor alle Wassenaarders, in Wassenaar.

Daarom heb je voor goed bestuur degelijke financiën en een goed functionerende ambtelijke organisatie nodig. En goede besluiten van de gemeenteraad.

Voor de duidelijkheid: HartvoorWassenaar beschouwt het financiële beleid niet als doel, maar als voorwaarde om een goed leefklimaat en de zelfstandigheid van Wassenaar te waarborgen. Als het financieel niet goed gaat, wordt dat moeilijk. Dat hebben we de afgelopen jaren gezien.

Hoe staan we er voor?

De provincie heeft de jaarrekening van 2022 gecorrigeerd van een overschot van € 3mln naar een structureel tekort van €700.000.

We hebben zojuist de jaarrekening over 2023 ontvangen. Een tekort van €2.000.000, maar we vermoeden een nog groter tekort van € 3mln. Er zijn nogal wat trucs uitgehaald.

En zojuist heeft college de voorjaarsnota aan de raad ter beoordeling voorgelegd.

We zetten alles op een rijtje:

            2022:   – € 0,7 mln structureel tekort

2023:   – € 2,0 mln tekort, waarschijnlijk € 3mln

2024:   – € 2,3 mln tekort. In oktober 2023 was dit nog een overschot van € 32.000

2025:   – € 0,8 mln tekort. In oktober 2023 was begroot een plus van € 82.000

            2026:   – € 5,5 mln tekort. € 458 per huishouden.

            2027:   – € 4,8 mln tekort.

Ondertussen is in een paar jaar ons banktegoed van € 40 mln naar €9mln teruggelopen.

Wassenaar heeft nog nooit zulke tekorten gehad en nog nooit is de liquiditeitspositie zo snel uitgehold.

Het argument wat je alom hoort is dat het “ravijn” in 2026 toeslaat. Er is inderdaad een “ravijn” in 2026. De Rijksoverheid verlaagt de uitkeringen aan de gemeenten. Wat blijkt, ongeveer 1/3 van de gemeenten heeft er geen last van omdat ze vroegtijdig hebben ingegrepen. Gemeenten als Voorschoten en Bloemendaal hebben verhoudingsgewijs een veel kleiner probleem. En kunnen het oplossen. Het effect van de verlaging van de uitkering door de overheid voor Wassenaar bedraagt ongeveer €1,7 mln. En dat moet worden afgezet tegen het tekort van €5,5mln. Dus voor €3,8mln zijn we zelf verantwoordelijk.

HartvoorWassenaar noemt dat ronduit slecht financieel beleid.

HartvoorWassenaar

Wij verwachten dat deze coalitie (VVD,CDA,PvdA,DLW,D66) zal proberen de juiste OZB verhoging zolang mogelijk uit te stellen. De volgende coalitie mag dan in 2026 met 40% of 50% verhoging komen. Op geen enkele wijze voldoen we aan de wettelijke eisen die aan een gemeentelijke begroting wordt gesteld. Maar wat we veel belangrijker vinden, dit financiële beleid en de gevolgen er van voor de ambtelijke organisatie maken dat er een daadwerkelijke dreiging is ontstaan voor onze zelfstandigheid. En dat baart ons grote zorgen.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx

Solide

Tags

GemeenteraadHart voor WassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top