Skip to content

CDA Wassenaar over de Kadernota – robuust en degelijk financieel bestuur op basis van feiten

27 juni 20243 minute read

Afgelopen maandag 24 juni debatteerde het CDA over de Kadernota met daarin de financiële kaders als basis voor de Begroting 2025. We staan voor een enorme financiële uitdaging.

En het CDA wil dat er in Wassenaar nu al keuzes worden gemaakt. Dat is nodig om dreigende tekorten op te vangen. Vanaf 2026 is er een tekort van 4 miljoen en er komt nog een extra miljoen bij als gevolg van de recent verschenen Meicirculaire van het Rijk.

Hoe? Het CDA wil dat onze inwoners zo min mogelijk belast worden. En onze voorzieningen, zoals de bibliotheek, het zwembad en al die andere voorzieningen die ons dorp zo groen en leefbaar maken, behouden blijven.

Wat is daartoe nodig? Feiten.Het CDA heeft in het debat meermaals duidelijk moeten maken dat feiten de basis zijn voor keuzes maken. Dat is natuurlijk “een open deur”. Helaas was het voor de lokale oppositie partijen geen open deur. Samen met coalitiepartners VVD, D66, DLW en PvdA waren we vooral bezig de juiste feiten te benoemen.  

In diverse media verschenen eerder berichten van lokale partijen HvW en LW! met daarin hun eigen feiten. Of verdraaide feiten.

Het CDA gaat uit van de feiten die het College aanlevert:

  1. Tekorten zijn door de landelijke overheid gecreëerd. Alle 342 gemeenten in Nederland worden gekort. Het Rijk heeft gekort, en wel flink, op de inkomsten die Wassenaar ontvangt vanuit het Gemeentefonds. Het zijn dus externe factoren, die leiden tot de tekorten.

Het financiële beleid zoals dat al jaren in Wassenaar wordt gevoerd is stevig en degelijk. Dit beleid heeft gezorgd voor de voorzieningen die in ons dorp zijn gerealiseerd.

Lokale oppositiepartij HvW ontkende dit feit. En dat terwijl het al in de eigen begroting van november 2002 aangaf dat de landelijke overheid zou gaan korten.

  • Alle voorgaande jaren was er een sluitende begroting met een positief resultaat.
Fractievoorzitter Saskia Ettema. Fotocredit: PR

Voor het eerst is er nu een tekort van Euro 4 miljoen vanaf 2026. Nú al keuzes maken. Andere gemeenten wachten tot later dit jaar. Het CDA wil open zijn. Ja, er komt een inflatie correctie bij de OZB van 7,5% en 4,9% (dit is rechtzetten wat in eerdere jaren te weinig is begroot tov de achteraf gebleken werkelijke inflatie, ook voor afval; bij een WOZ waarde van 760.000 is dit ongeveer Euro 90,-p.j.). Het CDA steunt dit gezonde beleid.

In tegenstelling tot het vorige College dat inwoners opzadelde met een buitensporige verhoging van 20% OZB om onnodige en éxtra uitgaven te doen. En er geen blijk van gaf te anticiperen op de toen al bekende tekorten.

  • Financieel staat de gemeente Wassenaar er sterk voor.

Sluiting van zwembaden, bibliotheken, verschraling in het sociaal domein; het nieuws staat er bol van en het gaat om andere gemeenten. Niet Wassenaar! Door een verstandige en eerlijke mix van lastenombuigingen, bezuinigingen en lastenverhogingen en een eenmalige onttrekking aan de algemene reserve (met goedkeuring door Provincie, VNG en overige partners), kan het tekort van Euro 4 miljoen worden opgevangen. Richting de Begroting in november zal het College duidelijk maken hoe het extra tekort van Euro 1 miljoen zal worden opgevangen.

Sinds het Coalitie Akkoord in maart 2023 heeft het CDA binnen de raad tal van besluiten genomen. Die besluiten gaan over onze voorzieningen, zoals woningbouw, scholen, onderhoud van groen en wegen. Sterke bestuurskracht!  

Onze inwoners verdienen een betrouwbare gemeentelijke overheid die verantwoordelijkheid neemt. Het CDA zegt: “Gebruik onze inwoners niet als “melk koe”! Verdeel de lasten gelijk en onder iedereen. Deze coalitie van VVD, CDA, D66, DLW en PvdA voert een robuust financieel beleid, dat tijdig bijstuurt. Dat is eerlijk naar onze inwoners toe!

CDA Wassenaar

Tags

CDAGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top