Skip to content

Het was een turbulent seizoen

De Vrienden van Wassenaar
28 juni 20243 minute read

Het politiek seizoen loopt bijna op een eind. Volgende week nog een raadsvergadering om nog wat zaken af te hechten en dan gaan onze politici uitrusten van een turbulent jaar. Want turbulent, dat was het. Niet alleen vanwege de besluiten over controversiële onderwerpen maar ook vanwege de manier waarop er soms werd gedebatteerd in de Paauw. Om met dat laatste te beginnen, vragen we ons af wat al dat gepraat over nieuwe bestuurscultuur Wassenaar heeft gebracht. Rapporten zijn ermee vol geschreven en politici van buiten ons dorp zijn aangetrokken om te bemiddelen.

Ook de Commissaris van de Koning heeft getracht de weg voorwaarts aan te geven. Doch helaas. Zelfs kleine stappen voor wat betreft de organisatie van de vergaderingen kwamen niet van de grond. En als voorbeelden van de slechte onderlinge verhoudingen werden benoemd, zoals door de pers, kregen de boodschappers de volle laag en werd niet de hand in eigen boezem gestoken. Hopelijk lukt het om tijdens de vakantieperiode ‘beschouwelijke’ momenten in te lassen en straks met frisse moed en schone lei het politieke handwerk weer op te pikken.

Desondanks is er de afgelopen maanden best het een en ander bereikt. We noemen wat voorbeelden, bijvoorbeeld het centrumplan. Verhitte debatten zijn gevoerd over het voornemen ons winkelcentrum een facelift te geven, waarbij voor- en tegenstanders steeds verder van elkaar afdreven en uiteindelijk een gewaardeerd gemeenteraadslid zich gedwongen voelde op te stappen. Uiteindelijk kreeg het college het groene licht en is hard aan het werk om de miljoenensubsidie van het RVO binnen te harken. Ook slaagde het college erin om de bouwplannen voor het ANWB-terrein door de Raad te krijgen. De maatschappelijke – en politieke- tegenstand heeft tot slechts kleine aanpassingen geleid en onze gemeente was niet onder de indruk van het verzet uit het ‘IJspaleis’.

De Wegencategorisering was een ander onderwerp waar veel over te doen was. Iedereen heeft een mening over de snelheid van het autoverkeer en de sluiproutes. De politiek kwam met het plan een Burgerberaad in te stellen om die meningen een ‘stem’ te geven. De mening van de burger over het fietspad aan de Schouwweg werd lange tijd genegeerd totdat een massaal ondertekende petitie het college bewoog met iets te komen; dat ‘iets’ was een schelpenpad. Creatief, maar niet waar menigeen op gehoopt had.

De grootste uitdaging van dit moment zijn de financiële tekorten die het college dwingen tot lastenverhogingen en bezuinigingen. Wij hebben daar wel enige zorgen over en hopen dat niet alleen de burger de rekening moet betalen.

Tags

ColumnDe Vrienden van WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top