Skip to content
Fotocredit: Fonds 1818

Pauline Kuipers nieuwe bestuursvoorzitter én  Idsert Boersma nieuw bestuurslid van Fonds 1818

Fonds 1818
29 juni 20244 minute read

Een stevige juridische achtergrond, kennis van beleggingen- en vermogensbeheer en een kloppend hart voor mensen in onze samenleving die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Fonds 1818 was op zoek naar deze kwaliteiten én vond ze in Pauline Kuipers en Idsert Boersma. Per 1 juli zullen zij plaatsnemen in het bestuur van Fonds 1818. Pauline Kuipers volgt Paul Huijts op als nieuwe bestuursvoorzitter. Idsert Boersma zal naast zijn functie als bestuurslid deel uitmaken van de Adviescommissie beleggingen van Fonds 1818.

Fonds 1818 is een aantrekkelijke organisatie voor de vele stichtingen, verenigingen en actieve buurtbewoners uit negentien gemeenten in Zuid-Holland, die hier geld aanvragen voor de uitvoering van hun maatschappelijke projecten. Maar naast deze aanvragers hebben óók deskundige en betrokken bestuurders het regionale vermogensfonds op hun radar – dat bleek maar weer bij de werving van een nieuwe bestuursvoorzitter en een nieuw bestuurslid. Met een donatiebudget van ruim tien miljoen euro en Het Nutshuis als indrukwekkend en monumentaal ‘eigen huis’ voor zaalverhuur en kantoren, is het voor hen niet alleen interessant wát Fonds 1818 doet, maar ook hóe dit precies gebeurt en welke expertises hieraan bijdragen. 
 
Fonds 1818-directeur Sanne ten Bokkel Huinink: “Die combinatie van maatschappelijke betrokkenheid en gewenste ervaring en kennis zien we heel mooi terug in onze nieuwe voorzitter en lid van het bestuur. We zijn verheugd te kunnen meedelen dat Pauline Kuipers en Idsert Boersma vanaf 1 juli a.s. in ons bestuur plaatsnemen”.  

Nieuwe bestuursvoorzitter: Pauline Kuipers 

Als partner van de Haagse vestiging van het internationale advocatenkantoor Bird & Bird brengt Pauline Kuipers stevige juridische kennis met zich mee. “Dat komt uitstekend van pas nu de juridisch deskundige in ons huidige bestuur, Sjoerd Eisma, afzwaait”, vertelt Sanne ten Bokkel Huinink. Maar Kuipers heeft nog veel meer te bieden. Zo was zij de afgelopen zeven jaar voorzitter van de Haagse Protestantse Diaconie. Sanne: “Mooi dat Pauline vanuit die rol het sociaal-maatschappelijke veld in Den Haag heel goed kent en een grote betrokkenheid voelt bij onze aandachtsgebieden, waaronder armoedebestrijding.” 
 
Voor Pauline zelf springt Fonds 1818 er ook nog op een ander vlak uit: “Vooral het feit dat Fonds 1818 meer doet dan geld geven, namelijk training en inspiratie bieden aan allerhande projecten waarmee mensen worden geactiveerd om een betere, meer inclusieve samenleving na te streven, spreekt mij zeer aan.”  

Nieuw bestuurslid: Idsert Boersma 

“Laatst was ik met mijn team van FMO, de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden, te gast in één van de indrukwekkende zalen van Het Nutshuis. Dit heeft mijn interesse om een bijdrage te leveren aan de missie van Fonds 1818 nog verder aangewakkerd. Met de donaties van Fonds 1818 kunnen projecten worden uitgevoerd die de sociale cohesie in wijken stimuleren, dat vind ik heel waardevol en inspirerend.” Dit zegt Idsert Boersma.  
 
Met de komst van Boersma in het bestuur én in de Adviescommissie beleggingen van Fonds 1818, is het fonds verzekerd van een goede visie op het beleggingen- en vermogensbeheer. Fonds 1818 belegt het grootste deel van het vermogen. Met het rendement op die beleggingen kunnen alle projecten worden gesteund die de maatschappij mooier maken. Het is dus belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt. “En duurzaam”, voegt directeur Sanne toe. “Wij willen niet alleen met onze donaties, maar ook met ons beleggingsbeleid bijdragen aan een mooiere wereld. Met zijn eerdere ervaring als bestuurder voor een innovatief klimaatfonds, kan Idsert ons ook op dit vlak voeden met nieuwe inzichten.” 

Goede overdracht 

Het bestuur van Fonds 1818 bestaat verder uit Yvon van Houdt, Larissa Gabriëlse en Hikmat Mahawat Khan. Sjoerd Eisma maakt, na een maximale zittingsperiode van negen jaar, plaats voor Idsert Boersma, maar zal voor de goede overdracht nog wel aanblijven tot het einde van dit jaar.  
 
Lees meer over de organisatie en werkwijze van Fonds 1818 op fonds1818.nl.  

Tags

BestuursledenFonds 1818Maatschappelijke projectenOndersteuningRegio
Gerelateerde artikelen
Back To Top