Skip to content

HartvoorWassenaar: Het verkeer in Wassenaar

4 juli 20243 minute read

Met de renovatie van de Storm van ’s Gravesandeweg is ook een verandering gekomen in de voorrang van fietsers bij de kruising met de Jagerslaan. Tot voor kort hadden de fietsers op de Storm voorrang, maar nu moeten fietsers voorrang geven aan verkeer van en naar de Jagerslaan. Het doel is dat autoverkeer op deze sluiproute een snellere doorgang krijgt.

We hebben veel klachten ontvangen van Wassenaarders, die van dichtbij meemaakten dat deze situatie gevaarlijk is voor fietsers en vooral voor de jonge en oudere fietsers.

Bovendien willen we van sluipverkeer af. Waarom wordt het dan vergemakkelijkt?

Herstel van voorrang op de Storm

Tot twee keer toe heeft HartvoorWassenaar de afgelopen maanden een motie (opdracht aan het college) ingediend om de oude situatie terug te brengen. Voorrang voor fietsers. De tweede keer is het gelukt. Er was een meerderheid om dit voor elkaar te krijgen.

Voor de motie waren HartvoorWassenaar, LokaalWassenaar!, GL en DLW. Tegen waren de VVD, D66,PvdA,CDA.

Uitvoeren!

De wethouder stelde in eerste instantie dat hij de motie niet ging uitvoeren. Onvoorstelbaar. Hij kreeg nog een extra kans om tijdens een korte schorsing zich te bedenken. Gelukkig kwam hij op zijn woorden terug. We zullen goed in de gaten houden of, en hoe, de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Onze volgende projecten

HartvoorWassenaar wil een zebrapad bij de Montessorischool. We hebben hiertoe al een motie ingediend. Die werd verworpen. Het argument van de VVD was dat op een weg waar 30 km/u mag worden gereden geen zebra bij een school nodig is. De werkelijkheid is dat op een weg waar maximaal 30 km/u gereden mag worden, auto’s veelal minstens 40 km/u rijden. Kinderen mogen dan zonder bescherming van een zebrapad proberen veilig over te steken. En als het niet de auto’s zijn die te hard rijden, dan zijn het wel de fat bikes, bromfietsen en elektrische fietsen.

Wat wij erg vinden is dat politieke partijen hard roepen dat ze veiligheid, vooral voor voetgangers en fietsers, helemaal bovenaan zetten. En vervolgens tegen maatregelen zijn die die veiligheid bevorderen.

We gaan deze motie opnieuw indienen.

Ook gaan we een motie indienen voor een zebrapad op de Backershagenlaan, dicht tegen de kruising met de Papegaaienlaan. Ouderen moeten hier veilig naar het landgoed Backershagen kunnen oversteken.

HartvoorWassenaar

Wij zeggen dat we veiligheid voor voetgangers en fietsers op de allereerste plaats zetten. We doen dingen die voor meer veiligheid zorgen. En dat blijven we doen.

En we blijven er ook alles aan doen om sluipverkeer terug te brengen.

We zijn al de grootste fractie in de raad. Maar misschien moeten we nog groter worden om dat echt te bereiken.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx

Solide. Zeer solide

Tags

GemeenteraadHartvoorWassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top