Skip to content
St. Jozefkerk
St. Jozefkerk. Archieffoto

omwonenden St. Jozefkerk spannen kort geding aan Tegen Omgevingsvergunning

6 juli 20242 minute read

Omwonenden van de St. Jozefkerk in Wassenaar hebben beroep aangetekend tegen de verleende omgevingsvergunning voor de transformatie van de kerk tot een gezondheidscentrum. Dat is gebeurd met een voorlopige voorziening (kort geding). De bewoners vrezen voor aantasting van de cultuurhistorische waarde van de kerk en aanzienlijke overlast voor de omgeving.

De St. Jozefkerk staat sinds 2022 leeg. De omgevingsvergunning, verleend op 10 november 2023, voorziet in de sloop van de pastorie en de bouw van een drie verdiepingen tellende aanbouw. Het nieuwe gezondheidscentrum biedt huisvesting aan alle huisartsen van Wassenaar, een apotheek, laboratorium en meerdere paramedische diensten.

Bezwaren omwonenden

Omwonenden hebben verschillende bezwaren geuit. Ze wijzen op de verstoring van het huidige beeld van de wijk en de afname van de intrinsieke waarde van de kerk. Daarnaast voorzien zij een aanzienlijke toename van verkeersbewegingen en parkeerdruk, wat ten koste zou gaan van de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de buurt.

Cultuurhistorische waarde

De bewoners benadrukken de hoge cultuurhistorische waarde van de St. Jozefkerk en vrezen dat de verbouwing tot gezondheidscentrum deze waarde ernstig zal aantasten. Het gemeentelijk monument zou door de grote aanbouw en de daarmee gepaard gaande aanpassingen, zoals het verlies van de pastorie en wijzigingen aan de gevels, onherkenbaar worden veranderd.

Bestemmingsplan en Vergunning

Volgens de appellanten is de vergunning strijdig met het bestemmingsplan “Hofcamp 2013”. Het bestemmingsplan staat een gezondheidscentrum op deze locatie niet toe, aangezien er geen specifieke aanduiding voor gezondheidszorg is. De beslissing van het college van burgemeester en wethouders (B&W) om de vergunning te verlenen, wordt door de bewoners als onvoldoende gemotiveerd en in strijd met de planregels beschouwd.

Ecologische Gevolgen

Daarnaast wordt gesteld dat er onvoldoende rekening is gehouden met de ecologische gevolgen van de verbouwing. Zo zouden werkzaamheden aan de kerk mogelijk schadelijk kunnen zijn voor de aanwezige kerkuilen, waarvoor geen ontheffing is aangevraagd.

Of de rechtbank in Den Haag hun beroep gegrond verklaard zal binnenkort blijken. Doorgaans geldt daarvoor een termijn van twee weken bij een kort geding.

Tags

Kort gedingOmgevingsvergunningOmwonendenSt. JozefkerkWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top