Skip to content

Wassenaarse VVD: de financiën van Wassenaar, hoe zit het nu echt?

8 juli 20242 minute read

De afgelopen weken zijn er veel berichten in de media geweest die een uiterst somber beeld schetsen over de staat van onze gemeentefinanciën. Nu staat het een ieder vrij om zijn visie hierop voor het licht te brengen, echter lijkt het ons goed om nu eens het beeld op basis van feiten te schetsen.

Allereerst heeft Wassenaar, zeker vergeleken met andere gemeenten in Nederland, een sterke positie heeft als het gaat om eigen vermogen (spaargeld) en solvabiliteit (financiële weerbaarheid).

De VVD-fractie. Fotocredit: PR

Ten tweede is het zo dat de kadernota die in juni door de Raad in meerderheid is aangenomen een meerjarig sluitend beeld voor de komende jaren laat zien. Er zijn verschillende oorzaken waarom bezuinigingen, ombuigingen en lastenverhogingen nodig zijn. De meest impactvolle oorzaak hierbij is het dat de Rijksoverheid een korting van ca. 3 miljard doorvoert op de gelden die gemeenten van het Rijk ontvangen. Dit levert helaas ook voor Wassenaar een groot tekort op.

De Wassenaarse VVD is blij dat het gelukt is om met een evenwichtig en gebalanceerd pakket van maatregelen deze situatie het hoofd te bieden en neemt graag de verantwoordelijkheid voor degelijke financiën en goed bestuur. In tegenstelling tot andere gemeenten in Nederland, hoeven we geen zwembad of bibliotheek te sluiten en we kunnen blijven investeren in het verbeteren van het onderhoud van onze wegen, stoepen en ons groen.

Ten derde, in de meicirculaire die heel recent verschenen is (een bericht van de Rijksoverheid met een update van de gelden die gemeenten ontvangen in de toekomst) is Wassenaar helaas geconfronteerd met een aanvullende opgave om bezuinigingen, lastenverzwaringen en ombuigingen te vinden. Dit is vervelend, maar ons overkomen door acties van de landelijke overheid. Hier zullen we in de komende maanden, door zo raadsbreed mogelijk samen te werken met partijen die verantwoordelijkheid willen nemen oplossingen voor moeten vinden.

Voor een levendig dorp, nu en in de toekomst

Voor de Wassenaarse VVD staat voorop dat we ons dorp levendig houden. Met goede scholen, een zwembad, een bibliotheek, een gezellige dorpskern, fijne horeca en een eigen theater en filmhuis. Waar het groen wordt onderhouden en de wegen en bruggen worden vernieuwd. Wij willen plannen blijven maken en uitvoeren voor de toekomst van ons mooie dorp door samen te werken. We willen niet dat Wassenaar een slaapdorp wordt, waar de voorzieningen achteruit hollen. Dat zal onze inzet blijven.

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top