Skip to content

Startnotitie Subsidiebeleid vastgesteld

9 juli 20240 second read

De gemeenteraad van Wassenaar heeft op dinsdag 2 juli de startnotitie Subsidiebeleid 2026 vastgesteld. Deze startnotitie geeft de uitgangspunten voor het nieuwe subsidiebeleid voor de jaren 2026 en verder. Het nieuwe subsidiebeleid geeft de gemeente handvatten hoe zij de subsidieverstrekking wil inzetten en binnen welke kaders.

Startnotitie Subsidiebeleid

De gemeente Wassenaar wil met deze startnotitie komen tot een nieuw subsidiebeleidskader. Met dit beleidskader dat per 1 januari 2026 ingaat wil het college zoveel mogelijk een standaardwerkwijze creëren. Dit zorgt ervoor dat er een minder grote druk op de uitvoering komt te staan. In het nieuwe subsidiebeleid worden strategische en beleidsmatige overwegingen voor subsidieverstrekking opgenomen. Wethouder Subsidies, Ronald Zoutendijk: “Met het nieuwe subsidiebeleid willen we meer zekerheid creëren voor ontvangers en tegelijkertijd meer flexibiliteit bereiken om gericht in te spelen op maatschappelijke vragen in onze gemeente. We zetten in op eenvoudig, maar wél zorgvuldig.”

Volgende stappen

Nu de startnotitie is vastgesteld gaan we in gesprek met maatschappelijke organisaties over de voorgenomen bezuinigingen en welke afwegingen daarbij van belang zijn. Het subsidiebeleid kan hierbij helpend zijn, omdat we daardoor scherpere keuzes kunnen maken en het dorp beter kunnen ondersteunen. Vandaar dat we graag met belangstellenden in september 2024 in gesprek gaan over het subsidiebeleid vanaf 2026.

Tags

GemeenteStartnotitieSubsidiebeleidWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top