Skip to content

College B&W Wassenaar overweegt aangifte wegens smaad

20 februari 201250 second read

De Wassenaarse raadsfracties van WWW en DLW hebben op zondag 19 februari 2012 schriftelijke vragen ingediend over een bijeenkomst van een twaalftal personen, raadsleden en wethouders, die een week eerder,  na afloop van de raadsvergadering van 13 februari, heeft plaatsgevonden.

De vragen komen neer op een lasterlijke beschuldiging aan het adres van een van de wethouders, die seksueel intimiderend zou zijn opgetreden tegen een niet nader aangeduid vrouwelijk raadslid.

Los van de formele beantwoording van de raadsvragen en van een eventueel officieel onderzoek, hecht het college van B&W eraan thans reeds te melden dat geen van de aanwezigen – wellicht met uitzondering van de aan WWW en DLW gelieerde personen op de genoemde bijeenkomst  -ook maar iets herkent van de geuite beschuldigingen.

De burgemeester heeft de indieners van de vragen verzocht ofwel hun beschuldigingen in te trekken, ofwel  bewijs aan te dragen voor de beschuldigingen en te vragen om een officieel onderzoek.

Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar overweegt zelf aangifte te doen wegens smaad.

Tags

B&WCollegeSmaadWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top