Skip to content

N44 voor de laatste keer afgesloten voor fietstunnel Den Deijl

5 maart 20123 minute read

De werkzaamheden aan de fietstunnel zijn in volle gang. De damwanden aan de kant van de Van Zuylen van Nijeveltstraat en onder de N44 zijn in de grond gedrukt. De start voor het drukken van de damwanden aan de zuidkant van de fietstunnel staat gepland in week 13.

In de nieuwsbrief 4 van datum 24 oktober 2011 bent u geïnformeerd over het feit dat de Rijksstraatweg (N44) driemaal wordt afgesloten voor de bouw van de fietstunnel Den Deijl. Twee afsluitingen hebben inmiddels plaatsgevonden. De derde (laatste) afsluiting is twee weken verschoven. Door de vorstperiode van de afgelopen weken is vertraging in de werkzaamheden ontstaan. Deze afsluiting vindt plaats in het weekend van week 11 (16 t/m 19 maart).

De gemeente Wassenaar heeft besloten om tijdens deze afsluiting gelijktijdig extra noodzakelijke werkzaamheden op dit traject uit te voeren. Uit inspectie is gebleken dat de riolering, de gastransportleiding en de waterleiding onder het trottoir en de N44 ter hoogte van het Shell tankstation en de daarnaast gelegen woningen tot aan Tuincentrum de Bosrand dringend aan vernieuwing toe zijn. Om deze extra werkzaamheden uit te voeren, dient de rijbaan van N44 komende uit Den Haag richting Leiden één weekend te worden afgesloten voor het verkeer.

Rijksstraatweg (N44) in één richting één weekend afgesloten
In het weekend van week 11 wordt de Rijksstraatweg (N44) richting Leiden tussen kruispunt Den Deijl en kruispunt Rozenweg afgesloten vanaf vrijdagavond 16 maart 22.00 uur tot en met uiterlijk maandagochtend 19 maart 05.00 uur voor al het verkeer. Vanaf maandag 19 maart rijdt het verkeer richting Leiden weer volgens de oorspronkelijke situatie over de Rijksstraatweg (N44).

Verkeersomleiding richting Leiden/Amsterdam (N44)
In het weekend van vrijdag 16 maart 22.00 uur tot en met maandag 19 maart 05.00 uur geldt een omleidingsroute voor verkeer komende uit Den Haag richting Leiden/Amsterdam. Deze omleidingsroute loopt via de N14, de Zijdeweg en de Noordelijke Randweg naar de A4 en wordt met omleidingsborden “L” aangegeven.

Bereikbaarheid gemeente Wassenaar, gemeente Voorschoten en tuincentrum De Bosrand
Tijdens de afsluiting van de Rijksstraatweg (N44) blijft het kruispunt Den Deijl tussen de Papeweg (N448 van/naar Voorschoten) en de Lange Kerkdam begaanbaar voor het verkeer. Dit geldt ook voor het kruispunt Rijksstraatweg (N44) – Rozenweg. Het tuincentrum De Bosrand is bereikbaar via de Rozenweg.

Werkzaamheden fietstunnel Den Deijl
In week 13 (vanaf maandag 26 maart) wordt gestart met het drukken van de damwanden aan de zuidzijde van de fietstunnel. In voorbereiding op de start van deze werkzaamheden is recentelijk voor het fiets– en bromverkeer een omleiding ingesteld.

Uitrit van de parallelweg Papeweg naar de Papeweg (N448) afgesloten
De uitrit vanaf de Burgemeester Staablaan/parallelweg Papeweg naar de Papeweg (N448) is voor de verkeersveiligheid afgesloten en opgeheven. De parallelweg Papeweg is voor het bestemmingsverkeer een tweerichtingsweg. Na de oplevering van de fietstunnel Den Deijl wordt door de provincie Zuid-Holland een nieuwe in- en uitrit gerealiseerd.

Tags

AfgeslotenDen DeijlFietstunnelN44
Gerelateerde artikelen
Back To Top