Skip to content

Jeugdwerk Wassenaar komt op straat te staan!

6 maart 20122 minute read

De CDA fractie in Wassenaar is geschrokken van de uitspraken van Wethouder Sanders geuit in het AD van 22 februari. In dit krantenbericht reageert de wethouder over de vorderingen, om een nieuw onderkomen van SJW te vinden, na de sluiting van Boerderij Ter Weer. De boerderij wordt dit jaar grondig  verbouwd tot nieuwe kleuterschool locatie van de Amerikaanse school en de handbalvereniging Olympia. Een alternatief voor het jeugdwerk is nu niet beschikbaar en uiterlijk aanstaande zomer stoppen de SJW activiteiten in de boerderij. De CDA fractie heeft daarom raadsvragen gesteld aan het college over de herhuisvesting van SJW. De drie belangrijkste hiervan zijn:

  • Welke doelen en taken van de SJW zijn het college en de SJW overeengekomen voor 2012?  Hoe zijn deze vastgelegd en kan het college aangeven in hoeverre de SJW in staat is deze afspraken na te komen?
  • Is het college het eens met de CDA-fractie dat de SJW een volwaardig eigen onderkomen nodig heeft om haar taken goed te kunnen uitvoeren?
  • Hoe kan in dat licht de uitspraak van wethouder Sanders gezien worden dat bestuurders geen harde toezeggingen kunnen doen, maar alleen kunnen “streven” naar een oplossing?

De andere raadsvragen kunt u vinden op de website van de gemeenteraad  Wassenaar. Tijdens de politieke markt in de Paauw waren vele jongeren aanwezig om aandacht te vragen voor de huisvestings problematiek. Een speciaal boekje over de SJW-activiteiten werd overhandigd aan raadsleden, bezoekers en pers.

Tags

CDAJeugdwerkSJWWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top