Skip to content

Gemeenteraad brengt de komst van het Caldic museum een stap dichterbij

17 juli 20122 minute read

Wassenaar – Door het afgeven van de Verklaring van geen bedenking  (vvgb) voor de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een tentoonstellingsgebouw op  landgoed Voorlinden gaf de Gemeenteraad haar groene licht voor het afgeven van de omgevingsvergunning. Die wordt alleen afgegeven onder verschillende voorwaarden. De Gemeenteraad moet bepalen dat de activiteit niet in strijd is met goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit moet een goede ruimtelijke onderbouwing bevatten.

Tijdens de raadsvergadering van 29 mei is de vvgb afgegeven. Er zijn echter nog andere instanties die moeten bepalen of de vergunning voor nieuwbouw afgegeven kan worden. Denk maar aan aspecten als cultureel erfgoed,water, milieu, archeologie, verkeer, ecologische hoofd structuur. Natura 2000 enz. Er zijn nog wat hobbels te nemen voordat het museum er kan staan.

De VVD  vindt dit particulier initiatief een grote kans voor Wassenaar. Het is voor Wassenaar een grote eer dat met private middelen een mooi museum hier tot stand kan komen. Het landgoed wordt daarbij in stand gehouden en opgewaardeerd met de garantie van langdurig duurzaam beheer. De publieke functie van het museum betekent ook dat het landgoed voor het publiek opengesteld zal zijn. Dat de eigenaar ook nog de kwaliteit van het gehele landgoed een impuls gaat geven betekent dat er een belangrijke aanwinst qua kunst, cultureel erfgoed maar ook qua natuur komt voor de gehele Landgoederenzone dat ligt in de driehoek Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg.

De VVD fractie wenst de nieuwe eigenaar van Voorlinden veel succes met de verdere stappen in het nog te belopen traject voordat het definitieve besluit genomen zal worden.

Tags

CaldicGemeenteraadVVD
Gerelateerde artikelen
Back To Top