Skip to content

Vaststelling straatnaam

24 juli 201226 second read

Wassenaar – Door het college van Burgemeester en wethouders is op 19 juni 2012 besloten de naam “John Adams Park” toe te kennen aan het terrein dat de Waalsdorperlaan verbindt met de toegang tot de nieuw te bouwen Amerikaanse ambassade.

Dit besluit met bijbehorende tekening ligt gedurende zes weken ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum, aan de Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar. Gedurende deze periode kan een belanghebbende met betrekking tot dit besluit, een ondertekend en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en wethouders Postbus 499, 2240 AL Wassenaar.

Tags

AmbassadeAmerikaanseStraatnaam
Gerelateerde artikelen
Back To Top