Skip to content

Voorstel metropoolregio unaniem aanvaard

18 september 201246 second read

Wassenaar – Tijdens de raadsvergadering van 17 september is de zienswijze op de nota ‘Vernieuwd besturen in de regio Rotterdam-Den Haag’ unaniem aanvaard door de Wassenaarse gemeenteraad. Hierin vraagt de raad aandacht voor groen, duurzaamheid en het economisch belang van een goede leefomgeving. Door de verschillende grote en kleinere gemeenten te combineren, kan het economisch potentieel fors worden vergroot. Er is nu nog sprake van versnippering op verschillende terreinen zoals bereikbaarheid, arbeid, kennis, huisvesting, onderwijs en voorzieningen.

Samenwerkingsverband
De metropoolregio Rotterdam-Haaglanden is een samenwerkingsverband tussen 24 gemeenten. Wassenaar ligt op de grens tussen de Metropoolregio en de Leidse Regio/ Holland Rijnland. Dat de samenwerking in de Metropoolregio niet ophoudt bij de grens van Wassenaar is van groot belang voor Wassenaar. Er is geen sprake van een nieuwe bestuurslaag, waardoor wisselende coalities tussen bestuur, partijen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke partners mogelijk en zelfs wenselijk zijn. Kijk voor meer informatie over de Metropoolregio Rotterdam-Haaglanden op www.mrdh.nl

Tags

GemeenteraadMRDHWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top