Ga naar hoofdinhoud

Opening van het Koorruïneseizoen 2012-2013

6 oktober 20122 minute read

Wassenaar – Donderdag 11 oktober om 20.15 uur is dr Rinnooy Kan te gast in de Koorruïne van de Dorpskerk in Wassenaar. Thema van zijn lezing: ‘Het akkoord van Wassenaar 2.0’.

Rinnooy Kan: “Het beroemde Akkoord van Wassenaar is 30 jaar oud. Wat er in stond, weet eigenlijk niemand; waar het voor stond, weet iedereen. Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de toekomst van het land in barre tijden, daar zou nuook wel behoefte aan zijn. Is de tijd rijp voor Wassenaar 2.0?”

Toelichting
Het Akkoord van Wassenaar, dat niet meer dan één A4tje besloeg, werd op 24 november 1982 gesloten tussen de Nederlandse overheid en de organisaties van werkgevers en werknemers. Het behelsde een politiek van loonmatiging.
De FNV ging akkoord met een matiging van de lonen in ruil voor arbeidstijdverkorting. Het kabinet beloofde verder niet meer in te zullen grijpen in de loononderhandelingen. De loonmatiging werd door de overheid deels gecompenseerd met lastenverlaging.
Voor de economie had de loonmatiging gunstige gevolgen. Mede door de arbeidstijd-verkorting daalde de werkloosheid, bedrijven namen meer mensen in dienst. De concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven verbeterde aanzienlijk, waardoor de export toe nam.
Het akkoord betekende een einde aan de ontstane polariteit. Het gezamenlijke
overleg en het sluiten van compromissen werd weer als een goede manier van onderhandelen gezien. In het buitenland werd met afgunst gekeken naar dit resultaat; het consensus- of poldermodel werd bestudeerd, onder andere in Japan. Er werd gesproken over de”Dutch miracle”. (ontleend aan Wikipedia)

Dr. A.H.G. Rinnooy Kan is voorzitter van de Sociaal Economische Raad. Daarvoor was hij hoogleraar en later rector magnificus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanaf 1991 was hij voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW, en van 1996 tot 2006 was hij lid van de Raad van Bestuur van ING.

De avond start om 20.15 uur en eindigt, met onderbreking van een koffiepauze, om 22.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om, met een glas wijn, na te praten. De kosten bedragen € 7,50. Koffie en een glas wijn na afloop zijn bij de prijs inbegrepen.

Opgave : Marianne Karman, telefoon 070-5115705 (na 17.00 uur).
E-mailadres: karmanmarianne@gmail.com of via het contactformulier op de website www.pkn-wassenaar.nl

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top