Skip to content

Geef inbrekers geen kans, zorg voor licht én zicht!

5 november 20122 minute read

Wassenaar – De dagen worden korter. Als ’s avonds uw huis in het donker is gehuld, is het voor een inbreker duidelijk dat u niet thuis bent en dat hij ongezien zijn gang kan gaan. U kunt daar gemakkelijk iets aan doen met goed licht én zicht in en om uw huis.

Uit politiegegevens blijkt dat ruim zestig procent van de woninginbraken sinds oktober vorig jaar is gepleegd in donkere maanden tussen oktober en maart. Daarom krijgt de aanpak van woninginbraken van de politie de komende maanden de hoogste prioriteit. Agenten zijn extra present, zowel in uniform als onherkenbaar, en er worden buurtpreventen, vrijwilligers en scholieren in het kader van hun maatschappelijke stage ingezet. Maar u kunt zelf ook iets doen! Bijvoorbeeld door gebruik te maken van tijdschakelaars op uw binnen- en buitenverlichting.

Licht zet inbrekers in het zicht
Inbrekers zijn in de wintermaanden het meest actief in de vooravond. Immers, als het ’s avonds donker is en er brandt op dat moment geen licht in een woning, weet een inbreker dat er niemand thuis is. Met een eenvoudige tijdschakelaar op uw binnen- en buitenverlichting kunt u dit voorkomen. Maar alleen verlichting is niet genoeg. Inbrekers slaan graag toe zonder dat toevallige voorbijgangers hen kunnen zien. Kijk daarom eens kritisch naar uw eigen huis. Zijn er plekken waar het zicht slecht is, zoals een raam met een grote struik ervoor of een niet verlicht portiek of voorportaal? De komende tijd houdt de politie steekproefsgewijs preventieacties. In de donkere avonduren worden bij onverlichte woningen een brief in de bus gedaan met daarin preventiefolders met tips.

90% minder kans op inbraak met goed hang- en sluitwerk
Daarnaast maakt ook degelijk hang- en sluitwerk het inbrekers moeilijk. Hang- en sluitwerk met het Politiekeurmerk Veilig Wonen vermindert de kans op een inbraak met maar liefst negentig procent! De combinatie van zicht, verlichting en inbraakwerend hang- en sluitwerk maakt dat de kans op een inbraak kleiner en de kans op ontdekking groter.

In de week van 4 november t/m 9 november 2012 wordt, in het kader van preventie door goede verlichting in en rondom woningen, door politie Haaglanden een preventieactie gehouden.

Ook door personeel van bureau Wassenaar wordt aan deze actie invulling gegeven.

Tags

BurgernetInbrekersWassenaar
Gerelateerde artikelen
Rijbewijskeuringen CBR In Wassenaar
Back To Top