Skip to content

Reportage: Dag van de Mantelzorg

10 november 20125 minute read

Wassenaar – vrijdag 9 november vierde de stichting Rondom Mantelzorg in de Serviceflat Zomerland aan de Raaphorstlaan de Dag van de Mantelzorg, speciaal voor mantelzorgers uit de dorpen Voorschoten en Wassenaar. Deze dag is nationaal in het leven geroepen om mantelzorgers erkenning en waardering te geven voor de zorg die zij hun dierbare bieden. Thema van dit jaar was ´Regie houden´, wat staat voor stil staan bij ontspanning en tijd voor jezelf tijdens de zorg voor je naaste.

Dit was een prima gelegenheid om deze mensen eens vrijaf te geven van het zorgen en ze een dagje te laten genieten. De stichting Rondom Mantelzorg bood hen een divers programma van nuttige en leuke festiviteiten in de vorm van workshops over hoe men zich kan leren ontspannen, een verhalenverteller met verhaal over ´regie houden´ en een optreden van het Leids viswijvenkoor. Ook waren er officiëlere momenten waarin werd stil gestaan bij het beleid rondom de mantelzorg, en waarin werd bekeken wat er de zorgers aan steun kan worden geboden. Zo was er de mogelijkheid voor de mantelzorgers om in gesprek te gaan met de aanwezige wethouders en ambtenaren.

Aan tafel
We schoven aan bij één van de tafels in de grote zaal gevuld met mantelzorgers. De herkenning tussen de mantelzorgers was groot, hoewel hun persoonlijke situatie behoorlijk kon verschillen. Zo waren er die aangaven dat het beleid niet kwam waar het zou moeten komen, terwijl anderen juist prima werden bijgestaan. Wat wel overeenkwam is dat mantelzorgers zich vaak geen mantelzorger voelen, het begint met het verzorgen van een dierbare en stapje voor stapje gaat dit verder totdat dit ook wel eens te veel kan worden. In een dergelijke situatie is het vaak de huisarts, die komt voor de verzorgde, maar tegelijkertijd signaleert dat er een dringende behoefte is aan extra steun van overheidswege. Een dame aan onze tafel gaf aan dat ze eigenlijk nooit aan hulp vragen had gedacht omdat ze dacht dat de mantelzorg slechts de verzorging van een zieke ouder door de kinderen omvatte.

Stamtafels
De laatste jaren zijn er bezuinigende maatregelen in de zorg getroffen die ook de mantelzorg hebben geraakt. Zo wordt het maandelijkse ‘stamtafel’, een avond in Voorschoten en Wassenaar speciaal bedoeld voor mantelzorgers om elkaar te ontmoeten, tegenwoordig tweemaandelijks georganiseerd. Bij deze avonden is altijd iemand aanwezig van de stichting Rondom Mantelzorg en kan men hier met een eventuele hulpvraag terecht. Het prettige van een dergelijke avond is dat deze laagdrempelig is. De mantelzorgers gaven aan zich soms te schamen voor hun hulpvraag of moeite te hebben met het vragen om hulp, zoals een aanwezige aangaf: ‘je gaat niet zomaar even bij de gemeente langs met je hulpvraag’. Een mantelzorger kan door zijn situatie evenmin gemakkelijk het huis verlaten en zo kan het zomaar gebeuren dat er wel vier maanden tussen een ontmoeting zitten met lotgenoten en eventueel een gesprek met een professionele hulpverlener, terwijl de persoon in kwestie er ‘allang door heen zit’. Dan is het fijn dat de consulenten van de Stichting Rondom Mantelzorg op werkdagen bereikbaar zijn en een persoonlijk gesprek, thuis of bij hen op kantoor, gemaakt kan worden zodat de mantelzorger tijdig ondersteund kan worden.

‘Wel goed voor jezelf zorgen!’
De dame die voor haar eigen kinderen zorgt, vertelt dat regelmatig tegen haar wordt gezegd: ‘Wel goed voor jezelf zorgen!’ terwijl ze zich afvraagt hoe dat mogelijk zou kunnen zijn. Na het overlijden van haar man twee jaar daarvoor draagt zij als enige de zorg voor haar kinderen en ze heeft haar familie ook niet in de buurt. De steun die bekenden beloven worden als puntje bij paaltje komt ook niet altijd waargemaakt. De mantelzorgers belanden zo in een situatie waarin ze geen kant meer op kunnen. Ze dragen zorgen die ze niet altijd kunnen delen met hun sociale contacten. Hun leven verandert namelijk drastisch door het mantelzorgen. Naast het huishouden draaiende te moeten houden en hun eventuele baan dragen zij steeds een drukkende verantwoordelijkheid voor de naaste met zich mee. Door tijdgebrek kunnen vriendschappen afnemen of zoals een aanwezige zegt: ‘vriendschappen veranderen omdat je niet meer als vriendinnen onder elkaar kunt praten, nu zit mijn man er altijd bij’.

Mantelzorgbeeldjes
De mantelzorgers vonden overduidelijk een gewillig oor bij elkaar, maar toen was het tijd voor de uitreiking van de mantelzorgbeeldjes. Het beeldje staat symbool voor het werk dat alle mantelzorgers verrichten en is een jaarlijks terugkerend onderdeel van de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar wilde men het thema ‘als mantelzorger voor je eigen kind met een beperking zorgen’ eens extra belichten. Voor Wassenaar was wethouder Dienke Dekker aanwezig om het beeldje uit te reiken en wethouder Inge Adema nam deze taak op zich voor Voorschoten.

Mantelzorger van het jaar
Wethouder Dekker putte uit eigen ervaring toen ze vertelde dat het vervullen van de rol van mantelzorger niet meevalt en ze roemde het ‘gewoon vinden’ onder de mantelzorgers de zorg voor hun dierbaren op zich te nemen, waardoor laatstgenoemden thuis op hun vertrouwde plek kunnen blijven wonen. Vervolgens reikte ze het beeldje en de titel van ‘Mantelzorger van het jaar’ voor Wassenaar uit aan mevrouw Antoinette Akerboom voor het liefdevol verzorgen van haar dochter, die daardoor zo goed terecht is gekomen. Wethouder Adema reikte beeldje en titel voor Voorschoten uit aan mevrouw Jolanda Bakker, dit bleek onze tafelgenote te zijn, die mantelzorg biedt aan haar beide kinderen met een beperking. Ze pinkte een traantje weg toen de wethouder haar grote blijk van waardering ook in woorden uitte. Dit alles werd mogelijk gemaakt dankzij de stichting Rondom Mantelzorg die deze mooie dag hadden georganiseerd om de mantelzorgers eens goed in het zonnetje te zetten.

wil je meer informatie over mantelzorg of over eventuele ondersteuning die geboden kan worden, neem dan contact op met de Stichting Rondom Mantelzorg:

Stichting Rondom Mantelzorg
Tel: 079 750 23 80
Bereikbaar op ma t/m vr van 9.00 – 15.00 uur
E-mail: info@rondommantelzorg.nl

Tags

Dag van de MantelzorgReportageWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top