Skip to content

Cursussen bij Nut Wassenaar

21 november 20122 minute read

Wassenaar – Het is nooit te vroeg voor goede voornemens. Wie nu boekt weet zich verzekerd van een plaats op een van de sprankelende cursussen van het Nut in het winterseizoen 2013. Ervaren docenten leiden hun gehoor met boeiende verhalen en voorbeelden langs hoogtepunten van muziek, beeldende kunst en architectuur. Alle cursussen worden gegeven in de Wassenaarse bibliotheek.

Harry van der Meer start zijn cursus muziekgeschiedenis op woensdag 16 januari. In 10 lessen op de woensdagochtend van 10-12 uur, behandelt hij de renaissanceperiode. Muzieknotatie, madrigalen, componisten, opdrachtgevers en instrumenten komen tot leven in historische anekdotes en vele luistervoorbeelden.

Kunsthistorica Lisette van der Krogt begint op 24 januari met haar reis langs het Duits expressionisme. Kunstenaarsgroeperingen als Die Brücke (1905) en Der blaue Reiter (1912) krijgen de volle aandacht. Na afloop van deze excursie vindt op 11 april een excursie plaats naar het vernieuwde Stedelijk Museum in Amsterdam.

De cursus architectuur in Wassenaar vond vorig jaar voor het eerst plaats. Het succes was zodanig dat dit jaar, wederom in samenwerking met de Bibliotheek Wassenaar/Voorschoten en de Historische vereniging Oud Wassenaer, een nieuwe aflevering is opgezet. De verrassende rijkdom van de in Wassenaar en omgeving bewaarde monumenten en villa’s staat borg voor een interessante kennismaking met begrippen als bouwvolumes, bijzondere constructies, metselverbanden en fraaie decoraties. Deze cursus vangt aan op 22 februari en beslaat vervolgens de vrijdagochtenden ( 10-12.15 uur in maart. In totaal 5 lessen zullen diverse sprekers hun kennis op architectuurgebied delen. Cursisten leren de gebouwde omgeving als het ware ‘lezen’.

Voor de cursussen muziek en kunstgeschiedenis geldt een uiterste inschrijfdatum van 31 december. Voor architectuurgeschiedenis is dat 22 januari. Alle verder informatie kan men vinden in het programmaboekje van het Nut en op de website www.nutwassenaar.nl. Opgeven kan via het inschrijf- en machtigingsformulier in het programmaboekje of via de website. Mochten er nog vragen overblijven, bel dan tussen 19.00 en 20.00 uur met 070 5114042

Tags

CursusNutWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top