Skip to content

College geïmplodeerd, GroenLinks neemt afstand van de VVD

13 december 20123 minute read

Wassenaar – De VVD-wethouders Henk de Greef en Marc van Dijk zegden op 11 december 2012 het vetrouwen op in collega-wethouder Dienke Dekker, CDA, waarmee het College implodeerde en de coalitie van VVD, CDA en D66 voortijdig uiteenviel. Beide VVD-wethouders vertrouwen er niet langer op dat wethouder Dekker het tunnelproject tot een goed einde brengt – op het project is een verlies van € 1,8 miljoen geleden. “Daar staat tegenover dat Wassenaar het oversteken van de Rijksstraatweg voor honderden veelal jonge fietsers veilig heeft gemaakt en de omgeving enorm heeft opgeknapt”, aldus Christien Duhoux, afdelingsvoorzitter van GroenLinks.

“Niettemin is wethouder Dekker als eerste verantwoordelijk voor het miljoenentekort”, zegt fractievoorzitter Antoon Claassen”, maar ook Van Dijk, wethouder financiën, treft blaam omdat hij niet over een helder en compleet financieel overzicht beschikte en het kennelijk daarbij liet. Net zoals bij Avalex heeft hij zitten slapen.” De groene partij vindt dat het College als geheel evenmin is vrij te pleiten omdat het een wezenlijke aanbeveling uit het eerste Den Deijl-rapport van de commisie-Claassen heeft genegeerd, te weten zorg dragen voor een deugdelijke projectorganisatie- en administratie, in het bijzonder de financiële administratie. Ook negeerde het College de afspraak om opnieuw managementrapportages in te voeren.

Ondoordacht en onverantwoordelijk
GroenLinks verwijt beide VVD-wethouders ondoordacht en onverantwoordelijk optreden dat de gemeente en haar burgers ernstig schaadt. Antoon Claassen: “Dat was niet nodig en is vooral nergens goed voor.” Het optreden van de wethouders Van Dijk en De Greef tegenover mevrouw Dekker kwalificeert GroenLinks als onbehoorlijk en ziet het als een weldoordachte poging om de wethouder en het CDA een trap na te geven. “Het zou beide wethouders gesierd hebben indien zij ook het falen van VVD-wethouder Van Dijk erkend hadden”, voegt Christien Duhoux toe . Eerder heeft wethouder Van Dijk als penningmeester het er bij Avalex vies bij laten zitten, zeggen de beide GroenLinks-bestuurders. Het afvalbedrijf heeft inmiddels een schuld opgebouwd van € 6,8 miljoen en het ziet er naar uit dat de teller nog even doorloopt. Daar komt bij, zegt GroenLinks, dat hij namens het Avalex-bestuur voor de tweede keer in korte tijd om een extra financiële bijdrage van de gemeente vraagt, al hield hij eerder bij hoog en bij laag vol dat het financiële debacle de burgers geen geld zou kosten.

GroenLinks legt de vinger op de zere plek
GroenLinks is bereid bestuursverantwoordelijkheid te nemen maar voelt er weinig voor om de puinhopen van het geïmplodeerde College op te ruimen temeer daar het GoenLinks is geweest die voortdurend de vinger op de zere plek heeft gelegd. Zoals het gemeentelijk falen om de strook grond aan de oostelijke tunnelmond te ontwikkelen, het miljoenentekort bij de GGD en het financiële debacle bij Avalex dat GroenLinks als eerst aankaartte en waar zij een vuistdik onderzoeksrapport over publiceerde. In al deze onderwerpen gaven de VVD-wethouders niet thuis en volhardde de VVD-fractie in haar eigen gelijk om er nu de brui aan te geven. “Te weinig en te laat”, concludeert fractievoorzitter Antoon Claassen. GroenLinks zal dan ook niet deelnemen in een coalitie met de VVD.

Tags

BestuurscrisisGroenLinksWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top