Skip to content

CDA Wassenaar in de Langstraat vandaag

22 december 20122 minute read

Wassenaar – Net als afgelopen jaren is CDA op de laatste zaterdag voor de Kerstdagen weer te vinden in de Langstraat. Aanstaande zaterdag bent u vanaf 13.00 uur van harte welkom in de CDA-stand waar de fractieleden, wethouder Dienke Dekker, bestuursleden en sympathisanten graag uw vragen beantwoorden en suggesties noteren.

De Wassenaarse politiek beleeft helaas weer roerige tijden momenteel. Nadat onze wethouder Dienke Dekker ten onrechte enorm beschadigd werd door de VVD-wethouders, had zij geen andere keuze dan meteen duidelijkheid te bieden over haar positie en haar ontslag in te dienen. Inmiddels hebben ook de andere wethouders die stap gezet en zit Wassenaar met een heuse bestuurscrisis. De CDA-fractie pleit nu voor een brede samenwerking tussen verschillende fracties in de gemeenteraad. Alleen op manier kunnen de onderlinge verhoudingen worden verbeterd en de huidige bestuurscultuur worden doorbroken. Afgelopen jaren hebben laten zien dat scherpe verhoudingen tussen een coalitie en de oppositie weinig goeds oplevert voor onze gemeente en daar moeten we echt van af. Het CDA hoort graag uw opvattingen over de huidige situatie, maar vooral ook uw suggesties hoe de Wassenaarse politiek uw vertrouwen kan terugwinnen.

Maar natuurlijk kunt u ons ook aanspreken over andere actuele thema´s, zoals de plannen voor de bebouwing van Vliegkamp Valkenburg, de aanleg van de Rijnlandroute of het nieuwe subsidiebeleid.

Tags

CDALangstraatWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top