Skip to content

Een nieuw Blauwe Stad drama in provincie Zuid Holland

15 januari 20133 minute read

Wassenaar – Deze keer geen Wassenaarder aan het woord maar een Katwijker. Het is nauwelijks voorstelbaar maar binnen de gemeente Katwijk wordt in samenwerking met de RVOB gewerkt aan een gebiedsontwikkeling die op nagenoeg alle ingrediënten overeenkomt met het drama dat zich een aantal jaren geleden afspeelde in de provincie Groningen. Daar ging het om 1500 luxe woningen rond een kunstmatig meer.

Op de locatie Valkenburg, het gebied waar nu nog een compleet militair vliegveld ligt dat wegens bezuinigingen gesloten moest worden, gaat het om 500 zeer luxueuze woningen waarop men het etiket “expat-woningen” heeft geplakt. Daar bovenop worden in het zojuist verschenen Masterplan van de stuurgroep Locatie Valkenburg ook nog eens 4500 woningen in gevarieerde prijsklassen gedacht rond, en u geloof het niet, ja rond een ruim bemeten kunstmatig meer. Om een lang verhaal kort te maken de torenhoge ambitie van het plan was toen men er mee startte misschien passend maar past nu helemaal niet meer bij de economische- en marktsituatie.

Een belangrijk verschil met de Blauwe Stad is overigens dat het daar ging om het opofferen van landbouwgrond in een verder nogal dunbevolkte streek. Bij de locatie Valkenburg gaat het om de vernietiging van een compleet en in principe qua voorzieningen binnen enkele weken weer operationeel te maken vliegveld met een landingsbaan van 2600 meter lang. Dat vliegveld ligt bovendien midden in de Randstad waar het een geweldig belangrijke rol zou kunnen spelen in het ondersteunen en verder uitbreiden van de economische bedrijvigheid. Op enkele honderden meters van het vliegveld ligt op het grondgebied van Leiden en Oegstgeest het Bio-Sciencepark, in Noordwijk is de Europese ruimtevaartorganisatie ESA Estec gevestigd met een belangrijke researchfaciliteit. Den Haag ligt op een steenworp afstand met vele internationale organisaties, diplomatie, politiek, bedrijven en natuurlijk ook het Koninklijk Huis.

Enige weken geleden is een zeer gedetailleerd masterplan geproduceerd dat een concrete invulling geeft aan het gebied dat voor het grootste gedeelte op grondgebied van de gemeente Katwijk ligt. Zeer binnenkort zal dat masterplan aan de gemeenteraad van Katwijk worden voorgelegd. In een door een inwoner uit Katwijk (Jaap Haasnoot) ingediend bezwaarschrift worden enkele bezwaren op een rijtje gezet tegen de risicovolle en veel te ambitieuze bouwplannen die niet meer in deze tijd passen. Bovendien wordt hier gepleit voor het bijstellen van de plannen en te kiezen voor een zakenvliegveld (tevens groene bufferzone) op deze locatie. Dit bezwaarschrift en andere informatie over de plannenmakerij kunt u hier vinden: http://zozitdatdus.blogspot.nl/.

Wassenaarders aan het Woord

Er staat ons dit jaar vast nog heel wat te wachten in de politieke arena van Wassenaar. Vraag is wat onze mening als Wassenaarse burgers hierover is. En ook wat wij van andere politieke en maatschappelijke zaken in ons dorp vinden. Daarom starten we dit jaar met deze nieuwe rubiek “Wassenaarders aan het woord”. U kunt hieronder direct reageren. Ook kunt u ingezonden brieven (max. 250 woorden) sturen naar de redactie (Johan de Wittstraat 80, 2242 LC Wassenaar) of mailen naar info@wassenaarders.nl.

Tags

ValkenburgWAHWWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top