Skip to content

Studiekring beloond voor stabiele kwaliteit

4 februari 20132 minute read

Wassenaar – De nieuwe Stichting Studiebegeleiding Nederland neemt de kwaliteit van studiebegeleidingsinstituten onder de loep. Studiekring mag zich als een van de eerste instituten drager van het StuNed kwaliteitskeurmerk noemen. Meer dan 2000 ouders en leerlingen hebben de kwaliteit van huiswerkbegeleiding en bijles bevestigd met een hoge beoordeling van gemiddeld een 7,74 in een anonieme kwaliteitsenquête.

De markt van studiebegeleiding ter aanvulling op school is vrij jong maar volgens een recent persbericht van de Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten (LVSI) groeien vraag en aanbod snel. Studiekring vindt het verwonderlijk dat er nog steeds geen officiële kwaliteitscriteria gesteld worden aan het starten van een studiebegeleidingsinstituut maar staat positief tegenover initiatieven van StuNed en de LVSI om bestaande studiebegeleidingsinstituten te toetsen op kwaliteit.

“We zijn er trots op dat we als een van de eerste studiebegeleidingsinstituten het StuNed kwaliteitskeurmerk dragen. Sinds onze oprichting in 2000 meten we zelf twee keer per jaar de kwaliteit van onze huiswerkbegeleiding en bijles via anonieme enquêtes onder onze leerlingen en hun ouders. Geweldig dat we ondanks onze forse groei in vestigingen het afgelopen jaar toch weer een hogere gemiddelde score hebben gekregen van een 7,62 vorig jaar naar een 7,74 dit jaar. Onze kwaliteit is en wordt nu ook regelmatig getoetst door de onafhankelijke stichting StuNed. We zetten ons iedere dag in om onze begeleiders en docenten zo te trainen dat ze onze leerlingen de juiste begeleiding kunnen geven”, aldus Ivo Richaers, directie en oprichter van Studiekring.

Meer informatie over huiswerkbegeleiding en bijlessen in Wassenaar: www.studiekring.nl/wassenaar

Tags

StudiekringStuNedWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top