Skip to content

Ontwikkelingshulp: voortzetten, afschaffen of omvormen?

25 februari 20132 minute read

Wassenaar – Donderdag 14 maart debat in de Koorruïne van de Dorpskerk met Kathleen Ferrier (oud-CDA), Willemijn Lammers (ICCO/Kerk in Actie) en Peter Arensman (bedrijfsleven) over de toekomst van Ontwikkelingssamenwerking

0,7% van ons bruto binnenlands product gaat naar ontwikkelingssamenwerking. Voor sommigen is die norm heilig, anderen willen juist flink korten op ontwikkelingshulp. Het zou weggegooid geld zijn. Het verrijkt niet de armen, maar hun corrupte leiders. Laten die zich eerst maar eens zelf gaan bekommeren om hun bevolking! Dat we toch doorgaan met hulp komt voort uit ons schuldgevoel over Westers kolonialisme en superioriteitsgevoel. Paradoxaal genoeg bevestigt ontwikkelingshulp dat gevoel: we zien ons zelf als de gulle gevers en de Derde Wereld als arme bedelaars.

Wordt het niet tijd het Zuiden niet als hulpbehoevend, maar als volwaardige handels-partner te gaan zien? Landen als India en Brazilië zijn niet door onze hulp, maar op eigen kracht economisch opgeklommen! Moet het devies daarom niet zijn: ‘Trade, not Aid!’ (geen hulp, maar handel!)? En wat betreft het werk van ontwikkelings-organisaties: blijft ook daar niet (te) veel aan de strijkstok hangen? Maakt hun steun mensen in de Derde Wereld niet hulpverslaafd, zodat ze afhankelijk blijven? Is klein-schalige, korte termijn hulp van particuliere organisaties niet veel efficiënter dan de moeizame en langdurige trajecten van Novib, Cordaid of ICCO/Kerk in Actie?

Of is het hierboven geschetste beeld eenzijdig en achterhaald? En blijft bovendien, zolang wij hier nog in weelde baden, hulp aan de armsten in de wereld vanuit het evangelie geboden? Over deze vragen gaan op 14 maart 2013 vanaf 20.15 uur vertegenwoordigers van de overheid (Kathleen Ferrier), ontwikkelingsorganisaties (Willemijn Lammers) en het bedrijfsleven (Peter Arensman) in debat.

De avond start om 20.15 uur en eindigt, met onderbreking van een koffiepauze, om 22.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om, met een glas wijn, na te praten. De kosten bedragen € 7,50. Koffie en een glas wijn na afloop zijn bij de prijs inbegrepen.

Opgave : Marianne Karman, telefoon 070-5115705 (na 17.00 uur).
E-mailadres: karmanmarianne@gmail.com of via het contactformulier op de website www.pkn-wassenaar.nl

Tags

DorpskerkKoorruïneWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top