Skip to content

Boudewijn Büch

12 maart 20132 minute read

Wassenaar – Burgemeester Jan Hoekema kondigde aan dat een straat in Wassenaar zou worden vernoemd naar de in 2002 overleden schrijver en programmamaker Boudewijn Büch. Inmiddels is het plan geopperd om de Rijnsburgpassage, de zijstraat van de Langstraat waar de ingang van de openbare bibliotheek aan is gelegen, naar Büch te vernoemen.

Hiertegen kwam onlangs verzet in de gemeentelijke raadscommissie Bestuur & Middelen. Naar verluid was het verzet gebaseerd op de kosten van de naamswijziging voor de in deze straat gevestigde ondernemers. Wat nu? Maarten Prinsen meent dat deze straat door de vestiging van de bibliotheek natuurlijk wel de meest aangewezen straat in Wassenaar is om naar Boudewijn Büch te vernoemen.

Nou is het denkbaar om de straat in tweeën te delen en de ene helft van de straat, waar de ondernemers zijn gevestigd, ongewijzigd te benoemen als de Rijnsburgpassage, en de andere helft – waaraan de bibliotheek is gevestigd – te vernoemen naar Büch: de Boudewijn Büchpassage. Het enige geval dat ik ken van een straat waar de ene kant een andere naam heeft dan de andere, is de Nieuwstraat in Kerkrade die aan de overkant Neustrasse heet. Juridisch kan deze oplossing ook op grond van artikel 5.6.2 lid 2 van de APV Wassenaar.

Een mooiere oplossing is misschien wel om het driehoekige pleintje in het midden van de Langstraat, gelegen vóór de bibliotheek, te vernoemen naar Büch. Dat is een openbare ruimte die een naam verdient, en waaraan geen ondernemer is gevestigd. Het Boudewijn Büchplein. Dàt moet het maar worden.

 

Tags

Boudewijn BüchStraatWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top