Skip to content

Kroegenbridgetocht voor Dutch Dental Care

5 april 20132 minute read

Wassenaar – Op 13 april zetten de horecagelegenheden l’Hirondelle, Mie-Li, Huize van Wely, Da Alfo,The Perfect Taste, Harput en het Regthuys belangeloos hun deuren open om de bridgers hun spel te laten spelen.

U kunt een kijkje nemen, een drankje nuttigen maar als u hier aan wilt meedoen kunt u zich opgeven bij: Marjolijn Sneep charity-events@dutchdentalcare.nl, 06-24511783

Doet u mee dan bedragen de kosten van deelname €70 per paar. U krijgt daarvoor een gezellige bridgedag in het mooie centrum van Wassenaar met een lunch in het Dorpshuis. Er zijn leuke prijzen door particulieren en plaatselijke bedrijven gratis ter beschikking gesteld voor het bridgen en de verkoop van lootjes. De opbrengst van deze dag gaat naar de Stichting Dutch Dental Care.

Deze stichting zendt jaarlijks zes teams uit naar Kenia om op scholen belangeloos tandheelkundige zorg te verlenen. Een team bestaat uit tandartsen, een kaakchirurg, mondhygiënisten, assistenten en ondersteuning, die allen hun eigen reis- en verblijfkosten zelf betalen. Op de door DDC bezochte scholen worden de leerlingen gecontroleerd en zonodig behandeld. Zij krijgen les in gebitsverzorging en leren wat goed poetsen is. Ook bij de leerkrachten, die na het vertrek van een team, de instructie regelmatig moeten herhalen, wordt hier aandacht aan besteed. DDC hecht hier veel waarde aan omdat uit ervaring blijkt, dat dit preventieve programma zeer succesvol is bij kinderen. Want: kinderen, die pijn hebben, slapen en eten niet, worden ziek, gaan dan niet naar school en leren dus niet.

Van deze gratis hulpverlening kunnen omwonenden eveneens gebruik maken. DDC heeft twee klinieken waar COHO’s ( Comunity Oral Health Officer)werken. Dit zijn Keniaanse mannen of vrouwen, die een basisopleiding tandverzorging hebben gevolgd. Zij zijn bevoegd eenvoudige tandheelkundige hulp te verlenen. DDC is echter afhankelijk van giften en donaties voor aanschaf en onderhoud van materialen en apparatuur.
Meer informatie over DDC vindt u op hun website: www.dutchdentalcare.nl

U kunt zich nog inschrijven via bovenstaand mailadres of per telefoon.
Mocht u op 13 april verhinderd zijn maar wilt u deze stichting toch steunen dan kunt u uw gift ook over maken op de bankrekening:
40.71.57.573 t.n.v. Dutch Dental Care

Voor meer informatie over deze dag kunt u bellen met
Marjolijn Sneep : 06-24511783
Annelies Donk : 070-5178635

Tags

Dutch Dental CareKroegenbridgetochtWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top