Skip to content

Wassenaarse Gemeentelijke Basisadministratie is goed

9 april 201354 second read

Wassenaar – Wassenaar is goed geslaagd voor de audit over de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens. De gemeente Wassenaar is net als alle andere gemeenten verantwoordelijk voor de kwaliteit van de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). In de GBA zijn de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente opgenomen.

Alle gemeenten moeten in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties eens in de drie jaar een audit laten uitvoeren op de kwaliteit van hun GBA. Deze audit (toets/ controle) is eenvoudig gezegd een soort kwaliteitskeurmerk voor de procedures van de afdeling Publiekszaken voor het onderhoud van de Gemeentelijke Basisadministratie.

Op 3 en 4 december 2012 is de kwaliteit van de GBA op verschillende onderdelen ge-audit. De audit bestaat uit drie onderdelen:

– Een inhoudelijk onderdeel. Hierin wordt getoetst of de persoonsgegevens correct zijn opgenomen in de GBA voor wat betreft schrijfwijze en wettelijke voorschriften.
– Een privacy onderdeel. Hierin wordt getoetst of alle persoonsgegevens worden beheerd volgens de geldende privacy wetgeving
– Een procesdeel. Hierin wordt getoetst of de werkprocessen, beveiliging en back-up goed zijn geregeld.

Op alle drie de onderdelen voldoet de GBA aan alle gestelde eisen.

Tags

BasisadministratieGemeenteWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top