Skip to content

Viering 30 jaar EOW en aantreden nieuw bestuur

17 april 20133 minute read

Wassenaar – Het 30-jarige bestaan van het Economisch Overleg Wassenaar (EOW) werd gisteren groots gevierd. Alle (voormalige) wethouders Economische Zaken en bestuurders van het Economisch Overleg Wassenaar zijn speciaal voor deze gelegenheid bij elkaar gekomen in restaurant de Schulpwei. Het was een bijzondere avond waarop werd teruggeblikt op 30 jaar EOW. Ook werd er een nieuw bestuur benoemd, omdat de huidige bestuursleden van mening zijn dat het, nu 30 jaar later, tijd is voor een nieuwe generatie ondernemers.

Na een toost op alle aanwezigen was het woord achtereenvolgens aan (oud-)voorzitter Andre van Herk, Burgemeester Jan Hoekema en kersverse voorzitter Rob Joosten:

Andre van Herk
‘Ik ben er trots op dat iedereen er is, trots dat de Burgemeester aanwezig is, trots dat alle oud-EOW leden er zijn, trots dat de oud wethouders en het nieuwe EOW er zijn en ten slotte trots dat ik 30 jaar voorzitter heb mogen zijn van het EOW. Het is geweldig dat jonge ondernemers dit nu overnemen en een rol willen spelen voor de samenleving.’ Met deze woorden nam de heer Van Herk afscheid van het voorzitterschap van het EOW.

Burgemeester Jan Hoekema
‘Ik wil Andre van Herk hartelijk danken voor zijn 30 jaar voorzitterschap en zijn tomeloze inzet voor Wassenaar. Iedereen in Wassenaar kent elkaar en heeft elkaar heel hard nodig. Met dit nieuwe EOW heb ik hoge verwachtingen voor de komende jaren, waarin wij onder andere het verkeer en de dienstverlening willen verbeteren. We moeten dit als gemeente en het bedrijfsleven samen oppakken want we hebben elkaar in deze moeilijke tijd extra hard nodig.’

Rob Joosten
‘Het is belangrijk dat de gemeente de vensters naar buiten open zet en dat het bedrijfsleven investeert in een goede samenwerking met de gemeente. Door elkaar te informeren over lopende kwesties moet dit EOW overleg er toe bijdragen dat knelpunten in het beleid sneller uit de weg worden geruimd en het bedrijfsleven meer betrokken wordt bij de besluitvorming over het gemeentelijk beleid.’

Economisch Overleg Wassenaar
Economisch Overleg Wassenaar is een onafhankelijk overleg tussen het bedrijfsleven in Wassenaar en de gemeente vertegenwoordigd door de wethouder van Economische Zaken, Leendert de Lange. In dit overleg ontmoeten delegaties van beide partijen elkaar om informatie en standpunten uit te wisselen. Minimaal vier maal per jaar wordt vergaderd. De delegatie namens het bedrijfsleven kan schriftelijk advies uitbrengen aan het college van B&W over de onderwerpen die zijn besproken.

Agenda EOW
Concrete onderwerpen die de komende tijd op de agenda van het EOW staan, zijn een goede dienstverlening richting ondernemers, de verbetering van verkeersmaatregelen, betrokkenheid van de ondernemers bij het opstellen bestemmingsplannen, structureel overleg tussen het EOW en het Ondernemersfonds centrum, het mogelijk opzetten van een ondernemersfonds voor Maaldrift en ten slotte de samenwerking met Voorschoten om te kijken of de ondernemersverenigingen en gemeenten een bepaalde synergie kunnen bereiken. ‘In deze economische uitdagende tijd is het van groot belang om met elkaar aan oplossingen te werken voor het behoud en het creëren van banen’, aldus wethouder Leendert de Lange.

Tags

BestuurEOWWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top