Skip to content

De Club van Honderd schenkt Blauw-Zwart € 9.900 voor investeringen

18 april 201351 second read

Wassenaar – Tijdens de dinsdag 17 april gehouden ledenvergadering van de Club van Honderd van Blauw-Zwart kon penningmeester Herman de Bruijn een batig saldo van bijna € 10.000 over het verenigingsjaar 2011-2012 melden.

De vergadering besloot dit bedrag te bestemmen voor het maaien van de velden (€ 4.000), nieuwe vitrine- en prijzenkasten in het te vernieuwen bestuurshuis (€ 2.700), sport en spelmateriaal voor de nieuwe Pannakooi (€ 1.500), het plaatsen van drie lange vlaggenmasten (€ 800), de aanschaf van een derde laptop (€ 650) en het plaatsen van een advertentie voor € 250.

Deze investeringen zijn mogelijk geworden dankzij de jaarlijkse bijdrage van € 50, die de leden aan contributie betalen. Blauw-Zwart-penningmeester John Charité toonde zich zeer erkentelijk voor deze toezeggingen.  De Club van Honderd heeft daarmee, vanaf de oprichting in 1975 in totaal bijna € 280.000 aan Blauw-Zwart geschonken.

Voorzitter Hans Lagerberg had eerder op de avond een warm dankwoord tot Cees Hertsenberg gesproken, die na 10 jaar bestuurslidmaatschap het stokje aan een jongere wilde doorgeven. Dat lukte, want in zijn vacature werd Marco Zonneveld benoemd.

Tot slot gingen alle bezoekers van de vergadering met een fraaie fuchsia naar huis..

Tags

Blauw-ZwartBlauwZwartDe Club van HonderdWassenaar
Gerelateerde artikelen
Optimist On Tour Keert Terug In Den Haag
Back To Top