Skip to content

Nog vele jaren!

2 mei 20132 minute read

Wassenaar – Pastoor Michel Hagen legde in zijn preek een link tussen het toekomstige koningschap van Prins Willem-Alexander, de taak van de afscheidnemende pastoraal werker Monique Monnoye, èn het evangelie (= Blijde Boodschap!) van de Goede Herder.

De Goede Herder, die zorgt voor zijn schapen. Zo zorgde Monique ook voor haar ”schapen”: huisbezoek, ondersteuning van vrijwilligers, vóórgaan in vieringen waar dit nodig was (uitvaarten!); voorbereiden van Eerste Communicanten en Vormelingen. De viering op zondag 21 april jl. in de Sint Jozefkerk was met het thema: U bent mijn herder, helemaal volgens de wens van Monique Monnoye samengesteld.

De vicevoorzitter van het bestuur van de Parochie H. Augustinus, Astrid van der Valk, sprak dankwoorden, alsmede Gabrie Lansbergen, de voorzitter van de Beheercommissie van de Sint Jozefparochiekerk/kern. Na de viering was er gelegenheid om Monique Monnoye persoonlijk te bedanken voor haar inzet en werkzaamheden. Er waren ook stoffelijke blijken van waardering, waaronder een ”Liber Amicorum”.

Niet alleen voor Monique waren er bloemen. Ook het gouden echtpaar, Nico en Leny Paardekooper, kreeg een boeket bloemen. Beiden zijn al zo lang hun huwelijk duurt koorzanger en koorzangeres, waarbij zij ook bestuursfuncties in het koor hebben vervuld. Nico is lid geweest van het parochiebestuur; hij was lid van de bouwcommissie die de bouw van SION heeft gerealiseerd. Beiden hebben hun sporen in het parochieleven verdiend! Het door de vele aanwezigen enthousiast meegezongen:”Lang zullen zij leven” aan het eind van de – door drie parochiekoren opgeluisterde – feestelijke eucharistieviering , werd door het gouden bruidspaar èn Monique Monnoye bijzonder gewaardeerd.

Emmy van der Wilk.

Tags

Monique MonnoyeSint JozefkerkWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top