Ga naar hoofdinhoud

Record aantal padden gered

17 juni 20132 minute read

Wassenaar – Ieder jaar coördineert Dierenbescherming Haaglanden hulp bij de paddentrek op diverse locaties in Den Haag, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. De padden, kikkers en watersalamanders trekken na hun winterslaap naar het water om te gaan paren en hebben op hun trektocht bij de oversteek van drukke verkeerswegen grote kans doodgereden te worden. Ook dit jaar hebben er weer ruim 200 vrijwilligers van Dierenbescherming Haaglanden zich ingezet om deze dieren een veilige oversteek te bezorgen. Ondanks de vreemde weersomstandigheden van dit voorjaar is er een record aantal padden in de regio Haaglanden overgezet: maar liefst 7570!

De lente liet dit jaar lang op zich wachten. Dit jaar kwam de paddentrek, na een kleine schijnbeweging in maart, pas medio april op gang. Normaal gesproken duurt de trek 4 tot 6 weken, maar dit jaar was het binnen 10 dagen voorbij, met nog een minieme nasleep. Een opvallend korte trek dus, maar wat nog opvallender is, zijn de aantallen dieren. Werden er vorig jaar nog geen 4300 padden overgezet, dit jaar waren dat er maar liefst 7570! Ook het aantal kikkers en salamanders ligt hoger dan de afgelopen jaren: respectievelijk 753 en 200. Het aantal doodgereden padden, die de vrijwilligers ook tellen voor onderzoeksdoeleinden, ligt daarnaast lager dan voorheen: 298 (3,9%). De werkgroep Paddentrek van de Dierenbescherming kan concluderen dat het is sinds 2006 niet zo’n vruchtbaar paddenjaar geweest!

De laatste jaren daalden de aantallen padden die levend werden overgezet schrikbarend. Het is daarom bijzonder goed nieuws dat er dit jaar zo’n mooi resultaat is behaald. Dit is mogelijk een indicatie dat het weer de goede kant op gaat met de amfibieën in de regio. Door de aanleg van verkeerswegen dwars door de leefgebieden en de toename van het autoverkeer worden de lokale paddenpopulaties namelijk ernstig in hun voortbestaan bedreigd. Het betekent ook dat de inzet van vrijwilligers in de jaren dat het minder ging niet voor niets is geweest! De Dierenbescherming is haar vrijwilligers dan ook zeer dankbaar voor hun inzet, zonder hen is deze jaarlijkse reddingsactie niet mogelijk.

Hopelijk zet deze trend zich door en wordt de stijgende lijn in het voorjaar van 2014 voortgezet. Wilt u zich nu al opgeven om volgend jaar ook mee te helpen met de paddenwerkgroep van Dierenbescherming Haaglanden? Dat kan! Stuur een mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar info@haaglanden.dierenbescherming.nl. U wordt dan aan het eind van het jaar benaderd om uw beschikbaarheid voor de trek van 2014 door te geven.

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top