Skip to content

Openbare ruimte Wassenaar goed beoordeeld

21 juni 20132 minute read

Wassenaar – Eind vorig jaar is in opdracht van de gemeente Wassenaar de openbare ruimte visueel beoordeeld. De algemene vakmatige indruk hiervan is dat Wassenaar wordt gezien als prettige leefomgeving waar de openbare ruimte visueel gezien een goed kwaliteitsniveau heeft. Het college van burgemeester en wethouders is tevreden met dit resultaat en wil de komende jaren vaker een visuele beoordeling laten uitvoeren. ‘Het groene karakter van Wassenaar is een groot goed en dit verdient dan ook permanente zorg aan aandacht’, aldus wethouder Leendert de Lange (omgevingsbeheer en groen).

Visuele beoordeling
De schouw die is uitgevoerd is een visuele beoordeling van de buitenruimte waarbij gelet wordt op zichtbare beeldkwaliteit. Er zijn 30 locaties steekproefsgewijs bepaald en op deze locaties is gekeken naar onder andere de verharding, het groen en objecten zoals banken, palen en borden. Ook zijn de sloten met bermen en bruggen beoordeeld en is de buitenruimte getoetst op hoe schoon deze er uitziet. Daarbij is onder meer gelet op zwerfafval, onkruid en hondenpoep. Op alle criteria scoort Wassenaar minimaal een ruime voldoende. Wel werd aangegeven dat de voetpaden nog wel een aandachtspunt zijn.

Schouw in relatie tot de beheerplannen
In tegenstelling tot deze visuele beoordeling gaan de beheerplannen welke komende week in de commissie ruimte en economie worden besproken, meer over de technische staat en de investeringen in de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van de speeltoestellen, wegen en bruggen. Deze schouw kan dienen als nulmeting voor het met de raad afgesproken onderhoudsniveau C voor het beheer van de buitenruimte.

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top