Skip to content

Haaglanden unaniem over motie Wassenaar

11 juli 20132 minute read

Wassenaar – Woensdag 10 juli 2013, hebben de leden die door de gemeenteraad van Wassenaar zijn afgevaardigd in het Algemeen Bestuur (AB) van het stadsgewest Haaglanden, te weten raadsleden Liz Schaefer, Boet Derks en burgemeester Jan Hoekema tijdens de vergadering van het AB een motie ingediend in het kader van het vaststellen van het Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer Haaglanden 2014.

De directe aanleiding voor het indienen ervan zijn de plannen tot het oprichten van een Vervoerregio Rotterdam – Den Haag (metropoolregio) en het instellen van een Vervoersautoriteit. Hierin zal worden ondergebracht het door de gemeenten die deelnemen aan het stadsgewest Haaglanden opgebouwde mobiliteitsfonds. De stadsregio Rotterdam kent geen tegenhanger hiervan.

De Wassenaarse delegatie heeft met motie de andere Haaglanden-gemeenten opgeroepen om zich te scharen achter het standpunt van de gemeenteraad van Wassenaar, dat de gelden die zijn ondergebracht in het Mobiliteitsfonds Haaglanden (deels bijdragen uit het rijk, deels een jaarlijkse bijdrage per inwoner) ook na de oprichting van de Vervoerregio en de Vervoersautoriteit ten goede moeten blijven komen aan degenen die dit fonds hebben opgebouwd en zullen worden aangewend voor de in het kader van dit fonds geoormerkte projecten.

Daarnaast werd het AB gevraagd zich uit te spreken over het hiervoor opnemen van een overgangsbepaling in de voor de Vervoerregio Rotterdam – Den Haag aan te gane gemeenschappelijke regeling en dit tevens vast te leggen in de door de Vervoersautoriteit in spe vast te stellen Financiële verordening. Ook hierin werd de Wassenaarse delegatie door het AB unaniem ondersteund.

Het DB van het stadsgewest Haaglanden ziet de motie als een steun in de rug.

Tags

HaaglandenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top