Skip to content

Stichting Wassenaarse Zorgverlening (SWZ) krijgt meer verpleeghuisplaatsen

11 juli 20132 minute read

Wassenaar – Alle zorgondernemingen in ons land staan voor een zware opgave. Door de bezuinigingen op de langdurige zorg, de AWBZ, verdwijnt de lichte zorg die in verzorgingshuizen verschaft wordt. Dat betekent voor veel verzorgingshuizen dat zij moeten sluiten en voor zorgmedewerkers dat zij hun baan verliezen.

In Wassenaar is SWZ echter al vanaf 2010 bezig met het omzetten van verzorgingshuiscapaciteit naar verpleeghuisvoorzieningen. Dat gaat niet vanzelf, daarvoor is toestemming nodig van het Zorgkantoor Haaglanden, verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ.

Van dit Zorgkantoor kreeg de SWZ onlangs het bericht dat ze met die omzetting verder kan gaan. Toestemming werd verkregen voor 39 verpleeghuisplaatsen erbij. Dat betekent voor SWZ een totaal aan 98 verpleeghuisplaatsen. Daarvan zijn er 59 voor psychogeriatrie (dementie) en 39 voor somatiek (lichamelijke aandoeningen).

De transformatie van verzorgingshuis naar verpleeghuis is daarmee in Wassenaar weer een flinke stap verder. In die ontwikkeling past ook de toekomstige nieuwbouw voor SWZ Willibrord waar SWZ en de WBS op 1 juli jl. een samenwerkingsovereenkomst voor tekenden. Dus geen leegstand, maar nieuwbouw toegesneden op de zwaardere zorg die in de AWBZ blijft.

Voor de lichtere zorg die in de thuissituatie gegeven moet gaan worden, heeft SWZ het werken met zelfsturende wijkteams gestart. Nog in een pilot-fase maar wel met het doel het aantal in de toekomst uit te breiden over heel de gemeente. Uiteraard in samenwerking met andere organisaties in de welzijnssfeer en met de gemeente Wassenaar.

De SWZ wil op deze manier met haar medewerkers in deze veranderende tijden alle zorgcliënten in Wassenaar de best mogelijke zorg bieden. Een uitdaging waar SWZ voor staat.

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top