Ga naar hoofdinhoud

In memoriam – Willem van der Pol

17 augustus 20134 minute read

Wassenaar – “Ga door met alle goede werk, zou ik zeggen. Wie weet wat we nog allemaal voor elkaar gaan krijgen” – Willem van der Pol, 27 juni 2013

Willem van der Pol was de bedenker en het creatieve brein van de Churchill Avenue, het veelbelovende alternatieve tracé voor de Rijnlandroute. Als bewoner van de Stevenshof kwam Willem 5 jaar geleden in aanraking met het plan van de provincie Zuid-Holland om een 4-baansautoweg langs de rand van de wijk aan te leggen, op basis van een 50 jaar oude streep op de kaart.Als bewoner was Willem tegen. Niet dat Willem geen vooruitgang wilde, integendeel, maar vooral vanwege het gemak waarmee de leefbaarheid, het landschap en de natuur moesten wijken voor asfalt.

Willem vond echter ook dat de verkeerssituatie in Leiden verbeterd moest worden, maar niet met de verkeerde weg op de verkeerde plaats. Willem had een brede interesse en hield zich op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de techniek, vooral op milieugebied. Dus waarom niet kiezen voor een inventieve en duurzame oplossing voor de Rijnlandroute? Terwijl de optie van een tunnel onder de Churchill- en Lelylaan al in een vroeg stadium door de politiek was afgeserveerd, ontwikkelde hij samen met Joost Klimbie hiervoor een nieuwe variant. Een slimme tunnel waar je op meerdere locaties veilig in- en uit kunt rijden, die de Leidse verkeersproblematiek daadwerkelijk oplost, de leefbaarheid in de stad vergroot en de natuur rond de stad spaart. Een tunnel met de naam Churchill Avenue.

Willem was een optimist. Met zijn soms grenzeloze enthousiasme wist hij steeds meer mensen voor zijn idee te winnen. Willem geloofde in de kracht van samenwerking en stond open voor ideeën van anderen. Dankzij deze bundeling van ideeën kon het ontwerp van de Churchill Avenue in de loop der jaren steeds verder worden geoptimaliseerd naar een professioneel niveau. Churchill Avenue was hierdoor niet alleen zijn project, maar het resultaat van vele tientallen mensen die ieder vanuit hun eigen achtergrond een bijdrage hebben geleverd. Geleidelijk groeide ook het draagvlak voor de Churchill Avenue, zowel onder de lokale bevolking als onder bestuurders.

Helaas heeft de politiek haar eigen regels. In de besluitvorming zijn inhoudelijke aspecten niet altijd doorslaggevend en worden bijzondere kwaliteiten niet altijd gewaardeerd. Willem had grote moeite met het besluit vorig jaar van de provincie om uiteindelijk niet voor Churchill Avenue te kiezen.Tijdens de behandeling werd bovendien de suggestie gewekt dat de Churchill Avenue niet geheel onbaatzuchtig zou zijn vervaardigd. Niets is minder waar. Voor burgerinitiatieven is in ons land feitelijk niets geregeld. Het afgelopen jaar heeft Willem geijverd om dit te verbeteren, niet zo zeer voor zichzelf, maar vooral voor toekomstige initiatieven in Nederland.

Willem heeft ons veel gegeven. De Churchill Avenue vroeg zeer veel tijd. Tijd die hij alleen kon geven dankzij de steun van zijn gezin. De vele mailwisselingen met Willem eindigden niet zelden ver na middernacht. Willem gaf ons inspiratie met zijn creatieve en originele ideeën die, toegegeven, soms ook te vooruitstrevend waren. Daarnaast gaf Willem ons het vertrouwen dat vele kleine bijdragen samen kunnen leiden tot iets groots: Churchill Avenue.

Een paar maanden na het politieke besluit om niet voor Churchill Avenue te kiezen bleek Willem ernstig ziek. Ondanks zijn optimisme is hij veel te vroeg overleden op 9 augustus 2013. Onze gedachten gaan op de eerste plaats uit naar Marjolijn, zijn vrouw, zoon Dieter en dochter Wicorel. Wij wensen hen veel sterkte met het verwerken van dit verlies. Het team Churchill Avenue zal Willem blijven herinneren om zijn creativiteit, optimisme en streven naar een duurzame en betere toekomst voor ons allen.

Gijs Holla
Joost Klimbie
Joost Kolkman
Gerard Kwakkenbos

Wassenaarders aan het Woord

Er staat ons dit jaar vast nog heel wat te wachten in de politieke arena van Wassenaar. Vraag is wat onze mening als Wassenaarse burgers hierover is. En ook wat wij van andere politieke en maatschappelijke zaken in ons dorp vinden. Daarom starten we dit jaar met deze nieuwe rubiek “Wassenaarders aan het woord”. U kunt hieronder direct reageren. Ook kunt u ingezonden brieven (max. 250 woorden) sturen naar de redactie (Johan de Wittstraat 80, 2242 LC Wassenaar) of mailen naar info@wassenaarders.nl.

 

Tags

Churchill AvenueMemoriamWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top