Ga naar hoofdinhoud

Provincie schrapt ecologische verbinding Maaldrift

25 augustus 20132 minute read

Wassenaar – “Ik heb geen goed woord over voor de provincie”, benadrukt Antoon Claassen,voorzitter van SnelwegofGroenweg, “De provincie legt niet alleen een vierbaans snelweg door de polder aan, maar als klap op de vuurpijl blijkt zij bovendien geen boodschap te hebben aan een degelijke ecologische verbinding bij Maaldrift. Schande!” Voor de actiegroep reden om protest aan te tekenen bij gedeputeerde staten.

Het schrappen van de ecologische verbinding is een beetje verstopt in de herziene Provinciale Structuurvisie. Toch is die verbinding juist nu van levensbelang. Immers de RijnlandRoute, de vierbaans snelweg, maakt niet alleen veel kapot, zij betekent ook een extra hindernis voor dieren om van het ene groengebied in het andere te komen. Dat geldt ook voor planten waarvan de zaden vaak aan de vacht van dieren blijven kleven en zo een ruimere verspreiding krijgen. Dat betekent dat het leefgebied voor flora en fauna beduidend groter wordt, waar plant en dier van profiteert. Het beleid van PvdA-staatsecretaris Sharon Dijksma is erop gericht om de groengebieden van de EHS juist met elkaar te verbinden en toch helpt de provincie doodleuk de ecologische verbinding om zeep, zegt SnelwegofGroenweg. “De groene buffer aan de noordkant van Wassenaar is over een groot deel van de kust nog de enige plek om de duinen en het achterland, in dit geval het Groene Hart, met elkaar te verbinden”, benadrukt Antoon Claassen. “Door de aansluiting van de RijnlandRoute op de A44 werpt komt er bij Maaldrift een extra barrière bij. Dat vereist een deugdelijk ecoduct, niet het schrappen van de ecologische verbinding alsof er niks aan de hand is.”

Het wordt tijd dat ook de provinciale fracties van VVD, CDA en D66 van zich laten horen in plaats van gedeputeerde staten slaafs te volgen, vindt SnelwegofGroenweg. De fracties geven hoog op over de inpassing van de één miljard euro kostende snelweg, maar geven niet thuis als het erop aan komt. Het wordt tijd dat zij lef tonen en zeggen tot hier en niet verder. Wel in deze schrale tijden een kwart miljard euro uitgeven voor één kilometer snelweg maar nog geen cent over hebben voor een broodnodige ecologische verbinding – schandalig.

Tags

SnelwegofGroenwegWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top