Skip to content

WatWassenaarWil: passie voor uw en ons dorp!

6 september 20132 minute read

Wassenaar – Nog even lekker genieten van de (na) zomer. WatWassenaarWil gaat aan de slag met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Met 6 van de 21 zetels zijn we nu de grootste oppositiepartij. Het belang van Wassenaar, dus van de Wassenaarders, vereist een nog sterkere positie.

Wat is de praktijk.
Landelijke partijen behartigen hun politieke voorkeuren via lokale “afdelingen”. Het beleid van die partijen moet (ook) door deze worden uitgedragen, om niet te zeggen nageleefd. Een belangrijk voorbeeld: landelijke partijen zijn in meerderheid voor het fuseren van gemeentes, ten minste 100.000 inwoners is het doel. Vooral de VVD is hier sterk voorstander van. Het doel is om Voorschoten, Voorburg-Leidschendam en Wassenaar samen te voegen. Een ander voorbeeld: de groene buffer tussen Wassenaar en Valkenburg en de RijnlandRoute, snelweg en verkeersknooppunt tussen Leiden en Wassenaar. Om een maximaal financieel gewin uit de verkoop van de grond van het vliegveld te halen worden steeds opnieuw aanslagen op de groene buffer gepleegd. Onverantwoordelijk bestuurlijk handelen! Stel je voor van Katwijk tot Hoek van Holland: één groot verstedelijkt gebied. WatWassenaarWil zal vechten voor de groene ruimte. De kiezer moet daartoe op 19 maart een duidelijk signaal afgeven.

WatWassenaarWil: passie voor uw en ons dorp!.

Wij hebben drie doelstellingen in beton gegoten:

  • Wassenaar blijft een zelfstandige gemeente met een eigen gemeentebestuur. dat in ons dorp de dienst uitmaakt.
  • Goed bestuur. Open en transparant, heldere communicatie met de bevolking, goede zorg voor de Wassenaarders zuinig met de geldmiddelen en samenwerking met andere gemeenten voor zover dat nuttig is.
  • Behoud van het groen. Geen bebouwing bij de Wittenburger weg, behoud groene buffer Katwijk-Wassenaar, geen bebouwing tussen Voorschoten en Wassenaar. Geen RijnlandRoute net boven Den Deijl.

Deze doelstellingen zijn voor ons onaantastbaar. Ook na de verkiezingen houden we vast aan deze doelstellingen, dat is onze betrouwbaarheid.

Nú zij we de tweede partij. Na de verkiezingen de grootste? De kiezer mag het zeggen!. WatWassenaarWil is er voor Wassenaar.

Henri Hendrickx
Voorzitter WatWassenaarWil

Tags

WassenaarWWW
Gerelateerde artikelen
Back To Top