Skip to content

Succesvolle afronding raadsprogramma voor Wassenaar op stoom

9 september 20133 minute read

Wassenaar – De vijf fractievoorzitters Anouk van Eekelen (VVD), Meindert Stolk (CDA), Eva van Rijen-Kernkamp (D66), Pim van de Locht (PvdA) en Ben Paulides (DLW) in Wassenaar constateren met genoegen dat het gelukt is om daadwerkelijk een nieuwe frisse start te maken. In de afgelopen maanden is door de gemeenteraad en het nieuwe college van burgemeester en wethouders stevig gewerkt aan de uitvoering van het op 11 februari 2013 vastgestelde raadsprogramma. Uit het recent verschenen ‘spoorboekje raadsprogramma 2013-2014’ blijkt dat een belangrijk deel van de gestelde doelen zijn gerealiseerd. Aan andere punten wordt door het college voortvarend gewerkt. Op deze wijze wordt met elkaar gewerkt aan de gezamenlijke gewenste succesvolle afronding van deze bestuursperiode die Wassenaar verdient.

Open, zorgvuldig en constructief
De mouwen zijn in de Paauw stevig opgerold om te werken aan een ambitieus raadsprogramma. Hierbij staat een nieuwe bestuurscultuur centraal waar op een open, zorgvuldige en constructieve manier met elkaar wordt samengewerkt. Dit geldt zeker ook voor het verkeer tussen de gemeente en haar inwoners. Het college heeft direct na haar aantreden een overzicht gemaakt van de financiële stand van zaken, inclusief een overzicht van (grote) projecten. Met de gemeenteraad zijn heldere afspraken gemaakt over het financieel ‘in control’ zijn en de wijze van periodieke rapportage. Weten wat er speelt zodat daarop kan worden gestuurd.

Sociaal
Wij zetten ons in om de door het Rijk opgedragen decentralisaties kwalitatief en sociaal zo goed mogelijk in te vullen, terwijl wij ook de financiële houdbaarheid daarbij in het oog houden. Via het programma 3Decentralisaties zijn de voorbereiding van de drie grote decentralisatie-operaties: Jeugdzorg, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Participatiewet in volle gang. Voorstellen rond het subsidiebeleid zijn afgerond en gecommuniceerd.

Groen dorp
De gemeente is volop bezig met het aanwijzen van gemeentelijke monumenten en het duurzaam beschermen van het unieke cultuur-historische en groene karakter van Wassenaar. Voor de zomer zijn 4 langlopende bestemmingsplannen afgerond en is daarmee de actualiseringsslag op tijd geleverd. Een veiligheidsconferentie is georganiseerd en het wijkgericht werken is verder opgepakt. Ondernemersfonds is een feit en stimulerende ondernemende initiatieven worden omarmd. Een zelfbewust en strijdbaar Wassenaar zet zich in voor de ruimtelijke en groene belangen in discussies over Nieuw Valkenburg en de RijnlandRoute. Samen met de partners worden de kwaliteiten van het Duin, Horst & Weide gebied versterkt en kunnen de inwoners van Wassenaar zo genieten van een prachtige groene en open woonomgeving.

De vijf partijen willen graag in de komende maanden met de gehele raad en college resultaatgericht verder werken aan een goed en stabiel bestuur.

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top