Skip to content

GroenLinks deltaplan voor de bijen

10 september 20133 minute read

Wassenaar – Antoon Claassen: “De College en coalitie moeten stoppen met het gif”. “Hommels sterven niet van herbicide (onkruidverdelger)”, schrijft de gemeente dapper. “Er knapte iets bij mij, toen ik het las”, zegt Antoon Claassen. Jarenlang heeft de fractievoorzitter van GroenLinks de gemeente vriendelijk gevraagd en er beleefd bij haar op aangedrongen om te stoppen met de herbicide roundup. “Steeds ben ik van het kastje naar de muur gestuurd, onder vriendelijk bedoeld gemompel dat het gif geen kwaad kan, terwijl de berichten over de schade van roundup zich opstapelen”, voegt Antoon Claassen eraan toe. “De coalitiepartijen, trots op hun succes van het afgelopen half jaar, spuiten ‘voortvarend’ door. Hun motto van een veilig, sociaal en groen Wassenaar negerend. Je moet maar durven.” De groene partij heeft er genoeg van en dient een initiatiefvoorstel in om het gif een halt toe te roepen.

Het succes van de coalitie
Is er werkelijk niemand in de coalitie van VVD, CDA, D66, PvdA en DLW die zich afvraagt waarom steeds meer gemeenten stoppen met roundup? Waarom steeds meer mensen zich zorgen maken over het gif? Gaan de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek aan hen voorbij, waaruit blijkt dat herbiciden, zoals roundup, schadelijk zijn voor mens en dier? “Uit de Vietnam-oorlog weten we dat herbiciden kankerverwekkend zijn en tot misgeboorten leiden”, zegt Antoon Claassen. “Het treft niet alleen de mensen in Vietnam, ook de Vietnam-veteranen in Amerika kampen er mee en de onderzoeksresultaten van Argentijnse wetenschappers wijzen in dezelfde richting.” Zelfs Monsanto, de producent van roundup, waarschuwt op zijn website voor het gif en volgens onderzoek hebben inmiddels vijf van de acht Nederlanders glyfosfaat, de werkzame stof van roundup, in hun urine. Maar de coalitie wijst trots op de bereikte resultaten en laat wijselijk achterwege dat zij nog steeds gif spuit op straat, trottoir en speelplek. Je hebt lef of niet.

De beste spuiter
Het afgelopen decennium is de bijensterfte wereldwijd extreem toegenomen. Als je weet, dat ongeveer drie kwart van alle voedselgewassen afhankelijk is van de bestuiving door bijen en hommels, zou je verwachten dat de politici zich inspannen om een optimaal klimaat voor beide insectensoorten te scheppen. Tenslotte is ons land na de Verenigde Staten de grootste exporteur van agrarische producten. Niets is minder waar. De gemeente zegt sussend dat het maar een paar kilo roundup per jaar spuit en de agrochemische industrie slijpt zijn messen. Nefyto, de brancheorganisatie, waarschuwt voor de schade (!) als de overheid de chemische bestrijdingsmiddelen verder aan banden legt en Nederland kiest deze week de beste spuiter van het jaar. “Het verbaast me weinig, dat Syngenta, net zoals Monsanto een agrochemisch concern, de verkiezing sponsort en een vertegenwoordiger in de driekoppige jury heeft zitten”, zegt Antoon Claassen. “Ik maak me geen illussies, van de milieumeetlat hebben zij nog nooit gehoord.” GroenLinks vraagt u om haar actie te steunen. Stuur een mail naar antoonclaassen@gmail.com en vermeld blij voor de bij. Hartelijk dank.

Tags

GroenLinksWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top