Skip to content

Nieuw pastoraal team en feest in parochie van de H. Augustinus

9 september 20133 minute read

Wassenaar – In het weekeinde van 7 en 8 september vierde de parochie van de H. Augustinus het jaarlijkse feest van hun patroonheilige. De aanzet werd gegeven op zaterdagavond 7 september in de Sint Jozefkerk. Bisschop van den Hende was er voor over gekomen.

”In de eerste parochie waar ik terecht kwam,” zo sprak de bisschop, ”stond in de tuin van de pastorie een boompje. Ik, als stadsmens, had geen flauwe notie wat voor boompje het was. In het voorjaar hingen er tot mijn verbazing drie peren aan. De buurman kwam, en zei: ‘Die boom moet gesnoeid, dat kom ik wel even doen.’ Tot mijn schrik ging er bijna driekwart van de boom af. Wie schetst mijn verbazing dat in het voorjaar de boom één bloesempracht werd! In het najaar kon ik rijkelijk mijn parochianen bedenken met mijn perenoogst. Waarna er diverse perentaarten bij de pastorie werden bezorgd!” Zo ook werd, in de lezing van die zondag, benadrukt dat goede bomen goede vruchten dragen, en van slechte bomen hun vruchten niet te eten zijn!

Die avond, in de Sint Jozefkerk, bleek de Augustinusparochie niet minder dan vier nieuwe vruchten te kunnen oogsten, in de vorm van vier nieuwe leden van het pastoraal team, te weten: pastoraal werkers mevrouw Truus Wüts en Dirk Gudde, diaken George Brink en pastor Berry Lansbergen. Allen toonden zich bereid om zich in te zetten voor de Parochie H. Augustinus. Pastoor Michel Hagen en pastoraal werker Peter van Beurden, de enige ”blijvertjes”, toonden zich gelukkig met hun vernieuwde team. Ook de vertrekkende leden: kapelaan Stephan Kuik en diaken André van Aarle waren aanwezig.

De plechtige eucharistieviering, bijgewoond door kerkleden uit alle parochiekernen, was inspirerend en warm. De inzegening van het vernieuwde pastorale team door bisschop van den Hende werd met applaus bevestigd door de aanwezigen. De muziek door de Magnificat Cantorij, versterkt met koorleden van het Dameskoor De Goede Herder, onder leiding van Rien Calis, was uitstekend verzorgd. De nieuwe vlag werd door de bisschop en pastoor Michel Hagen gehesen, gestreken, en getoond aan de belangstellenden!

Professor J. den Boeft uit Leiden sprak rond de klok van negen uur over Augustinus. Hoe inspirerend is deze heilige voor de katholieke (en protestantse) kerk geweest! Zijn leven ging niet over rozen, maar Augustinus wist hoe hij zijn medemensen kon toespreken: leren, argumenteren en overtuigen! Redenaarskunst is in dit geval een gave Gods.

De volgende dag ging de feestvreugde verder in de kerk van St Willibrordus. Ook hier werd de vernieuwing van het pastorale team met vreugde aangekondigd en ontvangen. Na de gezamenlijke zondagsviering voor de drie Wassenaarse kerken werd ook hier de nieuwe vlag getoond en gehesen op het plein voor de kerk. De symbolen die op de vlag en in het logo van de parochie van de H. Augustinus voorkomen werden kort toegelicht:
– het hart dat onrustig is totdat het rust vindt in God
– de vlam die herinnert aan de Heilige Geest die kwam in vuur
– de mijter van het priesterschap en het leergezag
– de A van Augustinus, die verwijst naar Christus als de alfa en de omega en naar het teken van de vis, signatuur van de eerste Christenen.

Zo is de beginfase van de nieuwe parochie H. Augustinus na anderhalf jaar afgesloten en zien de parochianen en het nieuwe pastorale team uit naar een nieuw elan en naar de vruchten van een hechte samenwerking.

Emmy van der Wilk, Klaas van der Poel.

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top