Ga naar hoofdinhoud

Wethouder de Lange benadrukt belang van Ondernemersfonds

23 september 20132 minute read

Wassenaar – Wethouder Leendert de Lange van Economische zaken heeft op donderdag 19 september 2013 het belang van het ondernemersfonds voor het centrum van Wassenaar nogmaals benadrukt. Hij deed dat op een druk bezochte informatieavond van de Stichting Centrum Management Wassenaar in het filmhuis van de bibliotheek. “Het versterken van het kwaliteitsmerk Wassenaar staat voorop”, aldus de wethouder.

De extra informatieavond was georganiseerd omdat een aantal ondernemers nog vragen had met betrekking tot de oprichting van het ondernemersfonds en haar activiteiten. Het centrum management Wassenaar heeft daarom het initiatief genomen om deze extra informatieavond te organiseren en zo uitleg en toelichting te kunnen geven op de plannen die zij hebben. De avond stond onder leiding van de voorzitter van de Stichting, notaris Jeannine Geurts.

Nut en noodzaak ondernemersfonds
Nadat de voorzitter de avond geopend had, trapte wethouder De Lange de avond af met een betoog over het nut en de noodzaak van een ondernemersfonds in Wassenaar. Het fonds is gebaseerd op het principe voor ondernemers door ondernemers, waardoor iedereen een bijdrage levert aan gezamenlijk initiatieven. De gemeente is alleen verantwoordelijk voor de inning van de middelen voor het fonds, maar het is aan de deelnemende ondernemers om te beslissen op welke wijze de gelden worden besteed. Hij benadrukte daarbij het belang van het gezamenlijk uitdragen van het ‘sterke merk’ Wassenaar: “Om de goede naam van Wassenaar hoog te houden is het van belang gezamenlijk te blijven werken aan de uitstraling en te blijven innoveren om ook in de toekomst ons centrum aantrekkelijk te houden. Een aantrekkelijk winkelgebied is een van de kwaliteiten waarom mensen er voor kiezen om in Wassenaar te komen wonen”.

Beleidsplan
Naast wethouder De Lange gaf Tiny van der Feltz in haar functie als centrummanager een toelichting op het beleidsplan en het jaarplan van de stichting. Ook zette zij op heldere wijze uiteen welke rol de stichting zal vervullen voor de winkeliers. Zo is het centrummanagement naast de organisator van activiteiten het aanspreekpunt voor gemeente en ondernemers. Daarnaast wil het centrummanagement ook vastgoedeigenaren actief betrekken bij het reilen en zeilen van het centrum.

Tags

OndernemersfondsWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top