Ga naar hoofdinhoud

Bouwlocatie Bellesteijn: the sky’s the limit

25 september 20132 minute read

Wassenaar – Maandag 30 september behandelt de gemeenteraad een voorstel van B&W over bouwlocatie Bellesteijn. Een eerder voorstel is gestrand onder druk van veel bezwaren en grote onrust in de buurt. B&W beloofden goed te luisteren naar deze bezwaren samengevat: “het programma en de bouwhoogtes zijn te fors en de afstand tot de bestaande woningen is te krap”.

Wat zien we in het nieuwe voorstel van B&W? de afstand tot de omliggende woningen is niet gewijzigd en de bouwhoogtes zijn toegenomen zijn van 3 naar 4 lagen. En dan, niet te geloven: in het gestrande voorstel was de maximale hoogte van het plan 5 bouwlagen, en in het nieuwe plan is er geen enkele begrenzing meer, mits “stedenbouwkundig onderbouwd”. Dat geeft de bouwers alle ruimte! Manhattan was ook stedenbouwkundig onderbouwd.

De buurt gaf aan het programma ( 49 woningen / 7500m2) te fors te vinden. In het voorliggende voorstel is dit volume ongemoeid gelaten. Het enige wat beperkt is het te bebouwen oppervlak. Je hoeft geen stedenbouwkundige te zijn om te snappen dat hetzelfde aantal woningen op een kleiner stukje grond zal leiden tot een nog hoger gebouw.

De fractie van WatWassenaarWil is van mening dat het anders moet. De mening van de buurt bewoners is belangrijk. Laat uw stem horen! Maandag 30 september 19.30 wordt het nieuwe voorstel behandeld in raadhuis de Paauw. U bent welkom om erbij te zijn en kunt inspreken.

de fractie van WatWassenaarWil

Tags

WassenaarWatWassenaarWil
Gerelateerde artikelen
Back To Top