Skip to content

GroenLinks hekelt buitensporige eisen van burgers

4 november 20133 minute read

Wassenaar – Nu de gemeente belangrijke zorgtaken overneemt van het Rijk, moet zij bij de uitvoering de kwetsbare mensen centraal stellen, zo betoogde GroenLinks tijdens de algemene beschouwingen van afgelopen week. “Tenslotte gaat zorg vooral over mensen die het niet zo goed getroffen hebben, over (chronisch) zieken en ouderen”, aldus fractievoorzitter Antoon Claassen. Daarnaast dient de gemeente in de uitvoering nauw samen te werken met maatschappelijke organisaties en vrijwilligers, voegde hij eraan toe.

Schaliegasvrije gemeente
GroenLinks kreeg raadsbrede steun voor zijn motie over de zorgtaken die van het Rijk overgaan naar de gemeente. “Die steun is een belangrijk signaal voor het College”, onderstreept Antoon Claassen. Daarnaast vroeg de groene partij aandacht voor de natuur en het milieu en drong zij in een tweede motie aan op een actief duurzaamheidsbeleid – ook voor deze motie kreeg GroenLinks de handen op elkaar. Dat lukte niet met haar wens om Wassenaar tot schaliegasvrije gemeente te verklaren. “Bijzonder jammer”, zegt Antoon Claassen. “Wassenaar ligt in een groot schaliegasgebied, dus is er alle reden om ons zorgen te maken. Geen boringen in ons dorp.” De groene partij drong hier ook op aan, omdat lang niet alle risico’s van het boren bekend zijn. Denk aan Shell dat gestopt is met het boren naar schaliegas in Amerika na een miljoenenverlies. Of kijk naar het Groningse aardgasgebied, daar krijg je nu steeds meer te maken met aardbevingen en verzakte huizen. Daarbij is het boren naar schaliegas veel complexer. Er zijn veel boorputten nodig die bovendien bovendien grote oppervlakten beslaan. Vervuiling van het grondwater is misschien nog wel een van de mindere problemen. Bovendien zet het winnen van schaliegas een rem op de verdere ontwikkeling van zonne- en windenergie.

Referendum
Ook voelde de Raad weinig voor de mogelijkheid om in ons dorp een referendum mogelijk te maken, zoals GroenLinks wil. “Kennelijk zijn een aantal partijen bang voor onze burgers”, aldus Antoon Claassen. “Die angst is nergens voor nodig. In belangrijke kwesties is het zaak dat mensen zich tussentijds kunnen uitspreken. Je moet hen dan niet laten wachten tot de vierjaarlijkse verkiezingen voor zij hun stem kunnen laten horen.” GroenLinks heeft veel waardering voor die burgers die zich inzetten voor hun wijk of het dorp, ook al wil dat wel eens botsen met het gemeentelijke beleid. De partij hekelde daarentegen de mensen die onevenredig hoge eisen stellen. “Met hen heb ik weinig”, betoogde Antoon Claassen. “Je mag natuurijk voor je eigen straat en wijk opkomen, maar als je daarbij het belang van anderen geheel uit het oog verliest dan ga je echt te ver. Dat kan niet.”

Tags

GroenLinksWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top