Skip to content

Tijdelijke opvang asielzoekers in deel van Duinrell

6 november 201353 second read

Wassenaar – Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en Duinrell hebben wederom overeenstemming bereikt over de opvang van maximaal 600 asielzoekers tijdens de winterperiode. Vanaf 15 november worden de eerste bewoners ontvangen op de locatie. Het COA heeft een overeenkomst gesloten tot en met 28 maart 2014.

De gemeente steunt de overeenkomst op basis van de positieve ervaringen in het verleden. In de periode 1997 – 2011 heeft het COA hier zeven keer eerder bewoners opgevangen.

Op dit moment heeft het COA te maken met een dusdanige stijging van de bezetting op de opvanglocaties dat tijdelijke uitbreiding van capaciteit nodig is. Er is sprake van een verhoogde instroom, onder andere van mensen uit Syrië. Ook is er een toename van het aantal vergunninghouders, waarbij er niet altijd snel genoeg woningen in gemeenten beschikbaar zijn om hen te laten uitstromen.

De bewoners van de opvanglocatie zijn in afwachting van de uitkomst van hun procedure. Zij krijgen begeleiding gericht op de fase van hun asielprocedure en voorlichting over de regels en gebruiken in Nederland. Naast de begeleiding van het COA wordt de overige begeleiding door Duinrell verzorgd.

Tags

DuinrellWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top