Skip to content

Stichting De bij-Bus heeft een nieuwe bus

12 november 20132 minute read

Wassenaar – Uit de statistieken blijkt dat het percentage vergrijzing in Wassenaar zeer hoog is ten opzichte van de rest van Nederland. In een steeds meer vergrijzende gemeenschap zijn instanties zoals de bij-Bus van onschatbare waarde. Stichting De bij-Bus, opgericht in 1984, heeft tot doel het vervoeren van Wassenaarse lichtgehandicapten en ouderen met vervoersproblemen.

Eenmaal ingeschreven betaalt men € 20,- per persoon per kwartaal of € 25,- per echtpaar/met partner. Er kan binnen de gemeentegrens op aanvraag vrijwel onbeperkt gebruik van de bus worden gemaakt voor bezoek aan de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, gezondheidscentrum, kapper, supermarkt, bibliotheek, club, vriend(in) e.d. De ziekenhuizen Antoniushove, Bronovo en LUMC alsmede enkele verpleeghuizen, buiten onze gemeentegrenzen, worden ook regelmatig aangedaan. Hiervoor wordt een minimale extra vergoeding gevraagd.

Ook de bewoners van ’t Gezins Vervangend Tehuis aan de Haven worden 2x per week s ‘avonds naar en van diverse activiteiten vervoerd. In de huidige snelle maatschappij, kunnen ouderen steeds minder mee. Het gevolg is een toenemend sociaal isolement. De bij-Bus voorziet ook in die behoefte. Een rit met de bij-Bus wordt door vele passagiers ervaren als een gezellig uitje. Het chauffeursbestand bestaat hoofdzakelijk uit vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om onze ouderen van deur tot deur te vervoeren, hierdoor kunnen de kosten laag gehouden worden.

Stichting De bij-Bus wordt door vele ondernemers gesponsord, waarbij hun logo op één van de bussen kan worden geplaatst. Het bestuur van de bij-Bus is deze ondernemers bijzonder erkentelijk. Desalniettemin zijn wij er nog lang niet. Door de groeiende vraag naar vervoer van de doelgroep is er dringende behoefte aan meer sponsoren. Er zijn nog plaatsen vrij op de bussen voor ondernemers die belangstelling hebben dit initiatief voor deze doelgroep in onze samenleving te ondersteunen. Donaties en legaten helpen mee de contributie laag te houden. Meer informatie kunt u vinden op internet onder www.debijbus.nl.

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
In De Spotlight: Asielkat Ziva
Back To Top