Skip to content

Bedankt voor de gastvriendelijkheid

30 december 20134 minute read

Wassenaar – Uitgaande van ons Gastenboek wordt het bezoeken van zo’n molen in het algemeen zeer gewaardeerd. Ik geef u enkele voorbeelden:

– Wat een mooie molen en gepassioneerde mensen! ( Even dacht ik, dat er gepensioneerde stond.)
– So good to see the mill at work.
– Indrukwekkend.
– Leuk dat hij het na vier eeuwen nog doet.
– Enjoying our time in your beautiful country.
– Lieve molenaar ik vont het heel leuk, vooral buiten.
– Bedankt voor de gastvriendelijkheid.

Naast deze bezoekers op zaterdagmiddag komt het ook wel voor dat een groep volwassenen of kinderen de molen op een andere dag bezoekt. Ik denk dan aan:
– Leerlingen van de Bloemcampschool
– Leerlingen van de Kievietschool
– Leerlingen van de Vrije School uit Den Haag
– Een groep volwassenen van de buurtvereniging de Laakse Lente uit Den Haag
– Een groep mensen uit Amerika

In totaal is de molen 62 maal open geweest voor publiek.

Het bezoeken van zo’n werktuig uit lang vervlogen jaren en het feit dat onze molen nog steeds functioneert als korenmolen wordt door velen als indrukwekkend ervaren. Het langszoeven van de wieken, het typische geluid dat de stenen tijdens het malen maken en het kraken van de balken wanneer het flink waait heeft ook wel iets. Reden voor ons – de molenaars – en de gemeente als eigenaar om deze molen goed te onderhouden en dit gebeurt dan ook. Niets dan lof voor de manier waarop ‘de gemeente’ de laatste jaren met dit monument omgaat!

Omdat de provincie Zuid Holland het belang inziet van het in werking zijn van de molen, heeft men een draaipremie ingesteld. Op het bovenwiel zit een teller die aangeeft hoe vaak één wiek rondgaat gedurende een jaar. Wanneer de 60.000 omwentelingen gehaald worden, krijgt de betreffende gemeente een bedrag(je) waarmee een deel van de reparaties bekostigd kan worden. Voor een werkende korenmolen als de onze, die in principe alleen op zaterdagmiddag draait, is dat geen eenvoudige zaak. Soms laat de wind ons danig in de steek op zaterdag! Toch is het dit jaar ook weer gelukt om dat aantal te halen.

Er zijn weer tonnen graan tot meel vermalen en vooral bakker Kaptein op de Windlustweg en vele particulieren hebben hier brood en pannenkoeken van gebakken. Halverwege het jaar hebben we besloten om ook spelt – een afwijkende soort graan – te gaan malen. Hier was nogal wat reclame voor gemaakt als zou het gezonder zijn dan de gewone tarwe die we via een tussenhandelaar – de firma Voogd in Ouddorp – uit Zeeland krijgen. We hebben op de molen twee koppels stenen die zouden kunnen malen. Sinds enige tijd gebruiken we het tweede koppel. Het andere koppel moest hoognodig schoongemaakt en waarschijnlijk gebild worden. Billen wil zeggen de groeven aanscherpen. Het ontmantelen hiervan is ten dele molenaarswerk en ten dele molenmakers werk. Begin volgend jaar wordt een en ander uitgevoerd. Dat tweede koppel geeft een prima product en deze steen loopt zelfs bij minder wind sneller aan.

Begrippen als vreugde en rouw kan de molenaar zichtbaar maken door de onderste wiek in een bepaalde stand te zetten. Iets door het midden wil zeggen de rouw, iets voor het midden, de vreugd. De molen heeft dit jaar zowel in de vreugd als in de rouw gestaan en dit had te maken met het feit dat onze dorpsgenoot Willem Alexander koning werd en met het feit, dat één van zijn broers, Johan Willem Friso, overleden is. Deze laatste was onder andere beschermheer van de Vereniging De Hollandsche Molen.

Gedurende dit jaar waren er drie molenaars werkzaam op de molen en in een later stadium kwam daar nog een enthousiaste leerling-molenaar bij. Cor, Jeroen en ondergetekende hebben de molen al die zaterdagen aan de praat gehouden en dit ging in prima overleg. Ruud is hier als leerling bij gekomen en zo te zien zit hier wel degelijk een molenaar in en het is niet uitgesloten dat hij na het behalen van het diploma werkzaam blijft op onze molen. Goed vooruitzicht, ook al omdat Cor en ik een dagje ouder worden, zoals dat zo fraai heet.

Een drietal bijzondere dagen wil ik u tot slot niet onthouden:
– Molendag
– Open Monumentendag
– Het feest van de benedenburen, de kunstenaars, in het weekend van 28 september
Gedurende deze dagen was het aantal bezoekers vanzelfsprekend beduidend meer dan op een gemiddelde zaterdag.

Namens de molenaars,
Carl Doeke Eisma

Tags

WassenaarWindlust
Gerelateerde artikelen
Back To Top