Skip to content

De Koorruïne van de Dorpskerk begint op 16 januari

2 januari 20142 minute read

Wassenaar – Gestart wordt met drie exegese-avonden op 16, 23 en 30 januari 2014. Thema deze avonden is christelijke dogmatiek: wat betekent christen-zijn vandaag? ‘Dogmatiek’ heeft bij velen een niet erg gunstige klank. We associëren het met christelijke stelligheid, haarkloverij en betweterigheid. Dat is jammer, want dogmatiek is niet veel anders dan nadenken over wat en waarom je eigenlijk gelooft. Dat doen we van tijd tot tijd allemaal.

In oktober 2012 verscheen een nieuwe ‘Christelijke Dogmatiek’, geschreven door dr. G. van den Brink en dr. C . van der Kooi. Het boek trok onmiddellijk veel aandacht en is inmiddels aan de derde druk toe. Dit jaar lezen we in de trits bijeenkomsten in januari niet uit de bijbel, maar gedeelten uit de ‘Christelijke Dogmatiek’. Deelnemers krijgen een kopie van de stukken, die we gaan lezen en bespreken, toegestuurd. Zij worden verzocht die van tevoren thuis door te nemen. Wij gaan met elkaar in gesprek over de volgende thema’s:

Donderdag 16 januari: Waarom geloven? Over bronnen van geloof.
eerste uur: Over geloof en ervaring en geloofservaring (par. 2.4, pp. 70 – 73)
tweede uur: Over geloof en openbaring (par. 5.1 en 5.2, pp. 1 52 – 160)
Donderdag 23 januari: De mens als beeld van God
eerste uur: Heb ik een ziel? (par. 7.5, pp 247 – 253)
tweede uur: Heb ik een vrije wil? (7.6, pp. 253 – 258)
Donderdag 30 januari
Dr. Gijsbert van den Brink, één van de auteurs, houdt een lezing over Christelijke Dogmatiek.

Voor de bijeenkomsten van 16 en 23 januari dient u zich op te geven. Na opgave krijgt u de te lezen stukken via de e-mail.

Gespreksleiding:
Ds J.A.D. van der Boon, predikant in de Dorpskerk te Wassenaar.
Dr E.P. Bos, hij was tot zijn emeritaat in 2012 universitair hoofddocent Antieke en Middeleeuwse wijsbegeerte, en is gastdocent Vroege kerk aan de universiteit van Leiden.
Ds J. de Klerk, predikant in de Kievietkerk te Wassenaar.

Deze avonden starten om 20.00 uur en eindigen, met onderbreking van een koffiepauze, om 21.45 uur. De kosten per avond bedragen € 7,50. Koffie en een glas wijn na afloop zijn bij de prijs inbegrepen. Opgave: Marianne Karman, telefoon 070 – 5115705 (na 17.00 uur). E-mailadres: karmanmarianne@gmail.com of vi  het contactformulier op de website www.pkn-wassenaar.nl

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top