Skip to content

VVD verzet zich tegen voorstel eigen College

2 januari 20142 minute read

Wassenaar – Het afhandelen van een bouwaanvraag kost geld, omdat de gemeente wettelijk verplicht is tal van zaken te regelen en te onderzoeken, waarvan het nagaan of de (ver)bouw binnen het bestemmingsplan past wel de minste is. Daarom heft zij bouwleges. In Wassenaar zijn die leges naar verhouding laag, omdat zij financieel uit de pas lopen: de kosten die de gemeente moet maken, zijn aanzienlijk hoger dan de opbrengst van de leges.

Het financiële fabeltje van de VVD
“De conclusie is duidelijk: via zijn belastingen betaalt elke Wassenaarder mee als iemand in het dorp gaat bouwen of verbouwen”, zegt Antoon Claassen, fractievoorzitter GroenLinks. “Ook de Wassenaarders die zelf nooit aan (ver)bouwen zijn het haasje. Dat is kwalijk en vooral oneerlijk.” De Raad wil er al veel langer van af en heeft erop aangedrongen om de leges kostendekkend te maken. Maar de VVD-wethouders van Financiën lieten het steeds afweten onder het argument dat er eerst onderzoek nodig was. Dat onderzoek kwam er natuurlijk nooit. Tot de nieuwe wethouder van Financiën wel onderzoek deed en met onthutsende gegevens kwam: de leges moet met liefst 68% omhoog om kostendekkend te zijn. Hierop stelde het College voor om de noodzakelijke verhoging stapsgewijs door te voeren en in 2014 de leges met 20% te verhogen – heel redelijk toch. Maar wat doet de VVD? Die sputtert niet alleen tegen, zij dient een motie in om de verhoging te halveren. “Daarmee schiet de VVD een fors gat in de begroting”, stelt GroenLinks vast, “en dat niet alleen, zij verkoopt die halvering bovendien onder het motto ‘VVD is zuinig met uw geld’ – zie De Wassenaarse Krant van vorige week. Je moet maar lef hebben.” De vraag is natuurlijk of al die Wassenaarders die nooit aan verbouwen toekomen wel zo blij zijn en ook vinden dat de VVD op hún centen past.

Tags

GroenLinksVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top