Skip to content

Dementie en het zelfgekozen levenseinde

8 januari 20142 minute read

Wassenaar – HET ALZHEIMER CAFE WASSENAAR nodigt u van harte uit voor een informatieavond over dementie op woensdag 8 januari 2014 vanaf 19.00 uur (inloop) in het Cultureel Centrum de Warenar aan de Kerkstraat. Het Alzheimer Café is geen kroeg of restaurant, maar een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en belangstellenden. Bezoekers praten over dementie en dat allemaal in een gemoedelijke sfeer. Iedereen is welkom.

Woensdag, 8 januari 2014 (inloop vanaf 19.00 uur)

Dementie en het zelfgekozen levenseinde
In Nederland wordt steeds vaker gedebatteerd over de mogelijkheden het lijden van zieken aan het einde van hun leven te verlichten. Dit worden Medische Beslissingen rond het Levenseinde genoemd en er wordt in Nederland openlijk over het onderwerp gesproken en geschreven. De geneeskunde heeft ontwikkelingen doorgemaakt, waardoor steeds meer mogelijk is geworden. Zoveel dat lang niet alle onderzoeken en behandelingen door patiënten als een zegen ervaren worden. Anders gezegd ‘moet alles wat kan ook gedaan worden’?
Voor de zieke met dementie, die zich niet goed meer kan uiten, rijzen nog extra problemen op: Hoe kun je haar/zijn wil bepalen? Wat betekent een begrip als voedselweigering? Wanneer kan een behandeling worden gestaakt? Wat is palliatieve zorg? Wanneer en voor wie is euthanasie mogelijk en hoe zit dat als er sprake is van een persoon met dementie? Wie beslist? De patiënt, de arts, de familie? Mensen willen daar over meepraten om ooit hun keuzes te kunnen maken. Ook kennen we in Nederland wetgeving die dat mogelijk maakt, maar ook rekening houdt met regels die niet altijd het gewenste mogelijk maken.

Wat kan of mag iemand onder bepaalde omstandigheden vragen? Hoeveel vrijheid heeft de arts in het kader van de huidige wetten?
We spreken hier over met dokter E.J.J. Op ‘t Landt, huisarts in Wassenaar en als SCEN-arts betrokken bij euthanasieverzoeken.

Een kopje koffie staat voor u klaar. U hoeft zich niet aan te melden. Voor vragen kunt u contact opnemen met coördinator Michiel den Oudsten,tel.: 06-42695799 of met de SWOW, tel.: 5117576

De SWOW biedt ook aan u gratis met de BIJBUS van huis op te halen en weer thuis te brengen. U hoeft alleen maar telefonisch contact op te nemen met de SWOW, telefoon 5112226.

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top