Ga naar hoofdinhoud

De Zorg blijft ons als CDA een zorg

20 januari 20142 minute read

Wassenaar – De overheid bezuinigt op de zorg. De verantwoordelijkheid voor de zorg wordt door het Rijk overgedragen aan de gemeenten. Er gaat dus veel veranderen en vooral de ouderen gaan dat aan den lijve ondervinden. Verzorgingshuizen zoals wij die nu nog kennen gaan verdwijnen. De bedoeling is dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Op zichzelf is dat een goede ontwikkeling en veel ouderen zullen daar ook geen probleem mee hebben. Wel moeten ze er dan van verzekerd zijn dat zij zo nodig aanvullende zorg krijgen.

Veel hulp is mogelijk
Wij zijn in ons dorp gelukkig gezegend met veel organisaties, zoals de SWOW en de Vrijwilligers Centrale, die met behulp van vrijwilligers de helpende hand kunnen bieden. Deze kunnen helpen met bijvoorbeeld boodschappen doen, vervoer, maaltijdbezorging en ondersteuning door mantelzorgers. Deze organisaties ontvangen subsidie van de gemeente. Deze krijgt daartoe geld van het Rijk in het kader van de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Doelstelling van deze wet is, zoals gezegd, dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. Een goede zaak, die wij als CDA graag ondersteunen. Waar nodig en mogelijk met behulp van familie, vrienden of bekenden.

De gemeente heeft verder een WMO loket ingesteld, waar men terecht kan voor advies, hulp en ondersteuning. Specialisten beoordelen daar aanvragen voor zaken als huishoudelijke hulp of woningaanpassing.

Risico’s en bezwaren
Juist omdat we als CDA de zorg zo hoog in het vaandel hebben staan, willen we wel wijzen op een aantal risico’s die deze hele operatie met zich mee brengt. Niet iedereen beschikt over mantelzorgers, zorgzame buren of vrienden; langer zelfstandig blijven, kan ook tot eenzaamheid leiden. Misschien verwacht de politiek wel teveel van de burger; nu al zijn vele mantelzorgers overbelast. Er is een categorie ouderen die dreigt tussen wal en schip terecht te komen. Het CDA wil hiervoor extra aandacht. De hele decentralisatie en bezuinigingsoperatie trekt een zware wissel op vrijwilligersorganisaties. Het CDA wijst op de noodzaak tot professionalisering en schaalvergroting van deze organisaties en extra aandacht van de gemeente.

Het CDA waarschuwt ook voor bureaucratie bij de uitvoering. Bureaucratie is een ergernis voor iedereen, maar vooral voor ouderen is het vaak een onoverkoombare hindernis. Het CDA zal in de gemeenteraad de hele verandering positief maar kritisch volgen. Het CDA wil ook in de toekomst goede zorg voor iedereen die dat nodig heeft.

Tags

CDAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top