Ga naar hoofdinhoud

Passie voor Wassenaar met 5 zetels de grootste in Wassenaar

19 februari 20146 minute read

Wassenaar – Zo zou de titel op 19 maart kunnen zijn als we de peiling op onze website mogen geloven. Gisteren hebben wij weer een tussenstand gemaakt van onze polls en deze gedeeld met de politieke partijen, en hun gevraagd om een reactie.

Een maand geleden zijn wij gestart met de poll om zo op een leuke manier in te spelen op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Via verschillende bronnen begrepen dat de poll het gesprek van de dag tot op het hoogste niveau van de gemeente. Onze bezoekers konden zo alvast hun stem uitbrengen op hun favoriete partij. Helaas bleek al snel dat mensen misbruik maakte van deze mogelijkheid. Daarom besloten we de poll niet publiekelijk te maken maar kan er alleen gestemd worden door eerst je te registreren op de website. Dit zorgt wel beduidend voor minder stemmers maar geeft wel een „eerlijker” beeld. Het blijft natuurlijk een peiling, de ene partij maakt er echt werk van en roept iedereen op te stemmen en de ander doet niks met onze poll. Hierdoor kan het natuurlijk best zijn dat we niet in de buurt komen van wat men echt gaat stemmen op 19 maart. Wij vinden het in ieder geval leuk om op deze manier een peiling te houden in Wassenaar en vroege de partijen te reageren op de tussenstand van onze poll.

Tussenstand op 18-02-2014
5 zetels Passie voor Wassenaar
4 zetels Hart voor Wassenaar
3 zetels CDA
2 zetels VVD
2 zetels WWW
2 zetels D66
1 zetel GroenLinks
1 zetel PvdA
1 zetel Blanco
0 zetels DLW

Lijst 1 VVD
De enige peiling die voor de VVD Wassenaar (lijst 1) geldt zijn de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 maart. De kandidaat raadsleden zijn allereerst vol in de weer om de inwoners van Wassenaar mee te nemen in het belang om te gaan stemmen. De toekomst van ons dorp met heel veel extra taken vraagt om een stabiel bestuur en is niet gebaat bij een verdergaande versplintering. Een nieuw team VVD`ers staat te trappelen om met de steun van de kiezer de komende jaren te werken aan een schoon, groen en veilig Wassenaar met een degelijk financieel beleid. Stem voor een kleinere overheid, minder politiek en een zakelijk bestuur.

Lijst 2 WatWassenaarWil
Wil niet inhoudelijk reageren op onze peiling.

Lijst 3 CDA
Uiteraard hebben we met belangstelling kennis genomen van de voorlopige uitkomsten van de peiling. Het geeft aan dat het CDA in Wassenaar kan rekenen op grote steun. We hebben nog vier spannende weken te gaan en hebben er alle vertrouwen in op 19 maart een mooie uitslag te behalen.

Hartelijke groeten,

Kees Tukker
Campagneteam CDA

Lijst 4 D66
Geen reactie ontvangen.

Lijst 5 PvdA
Redde het helaas niet om voor onze deadline te reageren.

Lijst 6 GroenLinks
De peiling geeft waarschijnlijk geen realistisch beeld van de uitslag op 19 maart. GroenLinks beperkt zich daarom tot een algemene reactie. In gesprekken in het dorp en tijdens werkbezoeken merken we dat er veel sympathie is voor GroenLinks. GroenLinks heeft de afgelopen jaren veel bereikt, was niet betrokken bij de verschillende rellen en heeft altijd een goede inhoudelijke inbreng. Dit wordt door veel Wassenaarders gezien en gewaardeerd. Bij GroenLinks weet men wat ze kunnen verwachten. Zelfs de meeste andere partijen voeren nu actief campagne op ons groene thema. Onze verwachting is dan ook dat we bij de verkiezingen op 2 zetels uitkomen.  

Lijst 7 Passie voor Wassenaar
Alhoewel het een tussenstand betreft is het bemoedigend voor het vertrouwen en de inspanningen van de leden en volgers van Passie voor Wassenaar dat de gecombineerde tussenstand laat zien dat wij nu deze plaats mogen innemen.

De kracht zit hem in de samenstelling van het team. Wij hebben een koers uitgezet op basis van vertrouwen, deskundigheid en gewenst leiderschap. Stap voor stap met het gezicht gericht op de toekomst en het hart op de juiste plek.

Dat is waar wij voor gaan!

Jan van der Does de Willebois
www.passievoorwassenaar.nl

Lijst 8 DLW
Wil niet inhoudelijk reageren op onze peiling.

Lijst 9 Hart voor Wassenaar
Beste inwoners van Wassenaar, 

Hart voor Wassenaar is gevraagd een reactie te geven op de politieke barometer gehouden op de site van Wassenaarders.nl. Allereerst is een compliment aan Wassenaarders.nl wel op zijn plaats. Het betreft een peiling en dat is natuurlijk heel goed. Als we de barometer bekijken dan is het wel duidelijk dat de zittende partijen worden afgerekend op hun daden. Laten we een klein aantal zaken behandelen, want dan is het wel duidelijk. Door het gekrakeel binnen de gemeenteraad is het nodig geweest dat de wethouders weg moesten en dat er wethouders moesten worden aangesteld van buitenaf. (Er is dus geen kwaliteit en volwassenheid om je goed in te zetten voor de gemeenschap) Daarnaast is het gehele ambtenarenapparaat overgeheveld naar een werkorganisatie,  natuurlijk kunnen er dingen gezamenlijk worden geregeld, maar een totale samenvoeging van alle gemeentelijke diensten is veel te ver. De gemeenteraad heeft het allemaal laten gebeuren en dat is een brevet van onvermogen. Dan komt het punt van bezuinigen. Als we kijken naar de gebieden waar de gemeente bezuinigd heeft de afgelopen 4 jaar dan is dat op sportverenigingen, wijkverenigingen en op het onderhoud van de openbare ruimte. Er is teveel geld uitgegeven aan een fietstunnel en andere grote projecten. Als klap op de vuurpijl gaan de partijen WWW en DLW een seksrel introduceren tegen een VVD wethouder. Dit zorgt wederom voor een klap in het gezicht van de inwoners van Wassenaar. Dan hebben ze leuzen als: Help Wassenaar aan goed bestuur, maar zelf zorgen ze voor wanorde en chaos. Om de peiling in te schatten, zal  Hart voor Wassenaar blij zijn om de steun te hebben van zoveel Wassenaarders en zal het op deze manier heel goed mogelijk zijn om ons programma en onze idealen goed te verwezenlijken. Eerst luisteren naar de inwoners en met oplossingen komen voor de problemen waar zij mee te maken hebben. Even een periode zonder groten  prestigieuze projecten en zorgen voor de mensen, oud en jong. Focus op goede huizen voor onze inwoners, zowel voor starters, als voor ouderen, als voor mensen die zorg aan huis nodig hebben.

Deze uitkomst is natuurlijk fictief, maar Hart voor Wassenaar gaat er alles aan doen om nog 2 zetels meer te behalen om zo een echt ander geluid te laten horen en de menselijke maat de boventoon te laten voeren. Wij hebben uw steun nog hard nodig en wij staan altijd voor u klaar. Heeft u vragen of wilt u wat weten, neem contact met ons op: hans@hartvoorwassenaar.nl

Hans Mulder

Tags

Wassenaar
Back To Top